Warme truiendag 13 februari


29 januari 2009

De Warme Truiendag is een initiatief van Het Klimaatverbond (Vereniging Klimaatverbond Nederland) en wordt jaarlijks op of rond 16 februari gehouden. Dat is de dag waarop in 2005 de Kyoto-overeenkomst in werking trad. In 2009 is gekozen voor de werkdag die het dichtst bij deze datum ligt: vrijdag 13 februari.

De bedoeling van het Kyoto protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te verminderen. De dag herinnert iedereen aan de afspraken van het verdrag: ook in Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen verminderen. In 2005 organiseerde de Vlaamse overheid de eerste Dikke truiendag. In 2007 kreeg Nederland naar het voorbeeld van België een Warme Truiendag. Het Klimaatverbond in Nederland riep scholen, gemeenten en provincies op om deel te nemen aan de campagne. Vanaf 2008 zijn in Nederland en België de doelgroepen verbreed: iedereen, op school, op het werk en thuis kan deelnemen aan de Warme/ Dikke Truiendag. Lees meer op: http://www.warmetruiendag.nl/

Doe mee op school
Vraag de directie van de school op 13 februari de verwarming enkele graden lager te zetten en de leerlingen en leerkrachten op vrijdag 13 februari in een warme trui naar school te komen. Download de poster waarmee je de iedereen op school oproept mee te doen bij de downloads. Op school kan je de dag verder aankleden door bijvoorbeeld alleen of klassikaal mee te doen met de filmpjeswedstrijd van KRO TV Flat. Docenten kunnen op school die dag de lessen in het teken zetten van het klimaat. Alle docenten diepen het onderwerp uit bij hun vak. Bijvoorbeeld bij geschiedenis; hoe voorzagen mensen vroeger in hun energiebehoefte en plaats de huidige energievraag in historisch perspectief. Of houdt een ludieke actie zoals bijvoorbeeld een wie-heeft-de-meeste-lagen-aan-wedstrijd, organiseer een schaatswedstrijd, organiseer een modeshow met als thema wol=hip of een klimaatquiz. Lees hier alle suggesties voor scholen en universiteiten.

Scholen kunnen zelfstandig meedoen aan de actie maar een gemeente kan, de deelname binnen de gemeente stimuleren en coördineren, eventueel samen met het plaatselijke Natuur en Milieu Educatiecentrum. De Warme Truiendag biedt een goede gelegenheid om het klimaatbeleid van de gemeente onder de aandacht te brengen. De wethouder Milieu kan bijvoorbeeld langsgaan bij de deelnemende scholen. Nodig hierbij de plaatselijke pers uit om zo veel mogelijk mensen te bereiken met informatie over energiebesparing en het belang ervan. Indien je meedoet: meld je actie op deze website. Log in en beschrijf de actie bij Wat ga je doen!

Doe mee op kantoor
Organiseer een Warme Truiendag op kantoor, door de directie op kantoor te vragen de thermostaat een paar graden lager te zetten en vraag uw collega’s op vrijdag 13 februari in een warme trui naar het werk te komen. Gebruik de Warme Truiendag als aanjager of kick-off van activiteiten op het gebied van duurzaamheid en klimaat die er al zijn of gebruik die dag om die te initiëren. Deze activiteiten zijn meteen de aanknopingspunten voor de invulling en aankleding van de dag op uw kantoor. Zo kun je denken aan een winterse lunch, een filmvoorstelling van An Inconvenient truth of The 11th Hour, meet je energiegewicht (met een warme trui val je natuurlijk flink af!), druk de energiebesparing uit in geld en financier hiermee de inkoop van duurzame producten voor de bedrijfsvoering, organiseer een wedstrijd energiebesparing, welke afdeling heeft de beste ideeën en voer deze uit, etc. etc. Lees hier alle suggesties voor invulling van de Warme Truiendag op kantoor. DOe je (weer) mee? Indien je meedoet, alleen of met al je collega's: meld je actie op deze website. Log in en beschrijf de actie bij Wat ga je doen!

Gerelateerd nieuws

Dag van de AARDE

In een woelige wereld vol onzekerheid over de toekomst verlangen mensen naar positieve impulsen. De Dag van de Aarde ieder ja...

Lees verder

Aalscholver gedood door rattenval

Etten-Leur 22 januari 2009 - Dat aalscholvers en andere visetende vogels het erg moeilijk hadden door de dichtgevroren watere...

Lees verder