Aandacht voor de verdroging van de Brabantse Wal


1 augustus 2012

Op 24 augustus brengt Tweede Kamerlid Esther Ouwehand een werkbezoek aan de Brabantse Wal. De Brabantse Wal is een uniek stukje Nederland. Op een klein oppervlak komen heel veel verschillende planten en dieren voor. Het gebied staat echter al bijna 40 jaar onder druk door de verdroging.

Tijdens het werkbezoek wordt daar aandacht voor gevraagd. Het wordt een middag voor jong en oud met natuureducatie en een ludieke actie. Mensen die aan de actie mee willen doen hebben een emmer nodig. Iedereen is vanaf 13.00 uur van harte welkom bij de Beheerschuur aan de Abdijlaan 43a te Ossendrecht.

De verdroging is een gevolg van waterwinning in het gebied en heeft schadelijke gevolgen voor veel planten en dieren die afhankelijk zijn van het waterpeil. Het Groote Meer staat op een buitengewoon laag peil. De Partij voor de Dieren is van mening dat de waterstanden moeten worden aangepast aan de behoeften van de natuur, vooral omdat het water uit de Brabantse wal niet meer noodzakelijk is voor de drinkwatervoorziening.