Opinie: Scha­liegas


6 augustus 2012

Het boren naar schaliegas moet overal in Nederland verboden worden. Dat vindt de Partij voor de Dieren. De reden dat de partij zo fel gekant is tegen het boren naar schaliegas is dat de risico's voor volksgezondheid en veiligheid onacceptabel zijn en de natuur wordt opgeofferd voor financieel gewin. Daarbij zorgt het vasthouden aan fossiele brandstoffen voor nog meer vertraging bij de omschakeling naar duurzame energie.

Het winnen van schaliegas uit de aardkorst kan ernstige gevolgen hebben voor respectievelijk drinkwater en natuur en milieu. Voor de boringen zijn namelijk veel chemicaliën nodig en daarbij kunnen er bij de boringen gevaarlijke stoffen als methaangas en olie vrijkomen. Hoewel omwonenden en milieuorganisaties de boringen niet zien zitten, zijn er in grote delen van Nederland – vooral Brabant en Gelderland – opsporingsgebieden waar misschien boringen zouden kunnen plaatsvinden.

Hierbij een overzicht van schaliegas in de provincie Noord-Brabant.

27-10-2011 Bijdrage Ouwehand AO Mijnbouw (inclusief schaliegas, gasopslag en geothermie).

16-09-2011 Persbericht Provincie tegen proefboringen en nieuwe vergunningen schaliegas.

26-08-2011 Vragen Aan de provincie over nieuwe opsporingsvergunningen schaliegas.

26-8-2011 Vragen Nieuwe opsporingsvergunningen schaliegas.

10-05-2011 Artikel Schaliegasboringen in Brabant? Beter van niet!

19-01-2011 Artikel Partij voor de Dieren tegen boren naar schaliegas in Brabant.

19-01-2011 Vragen Proefboringen schaliegas.