Esther Ouwehand bezoekt omwo­nenden mest­ver­gister te Wanroy


23 augustus 2012

Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren Esther Ouwehand bezoekt op 24 augustus aanstaande de omwonenden van de mestvergister Cleanergy in Wanroy. De omwonenden van de mestvergister bieden haar een verzameld werk aan met daarin alle klachten die de omwonenden in de afgelopen 7 jaar hebben ingediend bij het meldpunt van de provincie.

De vergister draait sinds 2010 zonder milieuvergunning omdat deze door de Raad van State is vernietigd. Ondertussen is er wel een oprichtingsvergunning aangevraagd en draait de vergister gewoon door. In het verleden zijn er verschillende boetes voor milieuovertredingen door de provincie kwijtgescholden omdat de eigenaars anders failliet zouden gaan.

Ouwehand heeft het mestbeleid van de overheid tijdens het Algemeen Overleg over Mest op 3 juli j.l. fel bekritiseerd. 'Partijen die zeggen op te komen voor de boerenbelangen, hebben de grootste mond over koude saneringen, lege emmertjes en noem maar op. Nu zit de emmer met mest propvol, maar er wordt niks geregeld voor een gezonde afbouw. Die begint met het uitgangspunt: minder dieren, minder mest, minder problemen.'

De Partij voor de Dieren is van mening dat de opwekking van energie uit mest niet gestimuleerd en gesubsidieerd moet worden, omdat het opwekken van energie uit mest niet duurzaam is en de vee-industrie bestendigd.

Wij zijn tegen: