Alle partijen erkennen noodzaak gezonde bijen­stand


10 oktober 2014

Vandaag is tijdens de vergadering van de commissie voor Ecologie en Ruimte het initiatiefvoorstel ‘Brabant Bijenland’ van de Partij voor de Dieren (PvdD) besproken. Met dit voorstel wil de partij 3,5 miljoen euro vrijmaken om de bijensterfte in Brabant tegen te gaan. Tegelijk werd ook het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) besproken. GS wil in eerste instantie 3 ton uittrekken voor de bijen.

Bijen zijn zowel ecologisch als economisch van groot belang voor Brabant, aldus de Partij voor de Dieren. Zowel Provinciale Staten en GS erkennen dat er een reddingsplan voor de bijen moet komen en complimenteerden de PvdD met hun werk. De voorstellen van GS en de PvdD hebben veel raakvlakken; de financiële kant van de plannen was echter het grootste discussiepunt. Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 31 oktober wordt definitief besloten over de voorstellen van de PvdD en GS.