Aviolanda bedreigt natuur - Partij voor de Dieren vraagt GS om ophel­dering


30 maart 2010

PERSBERICHT Den Bosch - 30 maart 2010. De Partij voor de Dieren Noord-Brabant stelt vandaag vragen aan Gedeputeerde Staten over de natuurcompensatie bij Aviolanda in Woensdrecht. De voorliggende plannen lijken de natuur onvoldoende te beschermen. Voor de vestiging van bedrijven wordt veel natuur opgeofferd. Een goede compensatie, met robuuste natuurgebieden en ecologische verbindingszone's is een absolute vereiste om de plaatselijke flora en fauna niet de dupe te laten worden van de expansiedrift van Aviolanda.

De Partij voor de Dieren heeft de tot op heden geformuleerde natuurcompensatieplannen kritisch bekeken. Het blijkt dat een aantal voorgestelde compensatiegronden mogelijkerwijs al eerder door de gemeente Woensdrecht als compensatie zijn ingezet en dus dubbel 'gebruikt' worden. Ook zijn er lopende natuurcompensatieprojecten door de gemeente Woensdrecht niet of onvoldoende uitgevoerd, hetgeen zorgen oproept over de omvangrijke natuurcompensatie die in de toekomst voor Aviolanda nodig is. Plaatselijke natuur- en milieugroeperingen zeggen niet of onvoldoende betrokken te zijn geweest bij de plannen. Tevens heeft defensie de intentieovereenkomst niet ondertekend, waarmee het plan mogelijk in duigen valt.

De Partij voor de Dieren vraagt GS of het behoud van natuur en biodiversiteit rond Woensdrecht gegarandeerd kan worden en op welke wijze dit in de praktijk ten uitvoering wordt gebracht. Statenlid Birgit Verstappen: "Een passende beoordeling van de plannen op negatieve effecten voor dieren en natuur, het inzetten op herstel en versterking van biodiversiteit door een deskundige inrichting van de compensatienatuur en het waarborgen van voldoende financiering voor natuurcompensatie moeten als voorwaarde gesteld worden voordat met de uitvoering van de plannen begonnen kan worden."

Kortom, met de compensatie van natuur in de gemeente Woensdrecht naar aanleiding van de ontwikkelingen van Aviolanda is veel mis. De Partij voor de Dieren heeft hierover vragen gesteld aan de provincie. BN de Stem heeft aandacht besteed aan de kwestie van natuurcompensatie in een stukje 'Natuur komt er bekaaid af'. Zie link: http://www.bndestem.nl/regio/bergenopzoom/6481480/Natuur-komt-er-bekaaid-af.ece. De provincie heeft nog niet geantwoord op de vragen.

Gerelateerd nieuws

Megastallendebat

Provinciale Staten, s-Hertogenbosch, 19 maart 2010, Voorzitter, U kunt zich voo...

Lees verder

Benefiet veiling moderne kunst t.b.v. zwerfdieren

Op zondag 11 april as vindt een unieke kunstveiling plaats in Cultuurpodium Azijnfabriek te Â’s-Hertogenbosch, ten behoeve...

Lees verder