Brabant tast diep in de buidel voor glas­tuinbouw


24 november 2014

De Partij voor de Dieren is fel tegenstander van het investeren van 75 miljoen euro aan belastinggeld in het overeind houden van de Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM). De TOM houdt zich bezig met grondverwerving voor de glastuinbouw in Brabant en staat op het punt van faillissement wanneer de provincie niet ingrijpt.

Gedeputeerde Staten willen met 75 miljoen euro de TOM opnieuw geld lenen zodat zij door kunnen gaan met het glastuinbouw project Nieuw Prinsenland in Steenbergen. De Partij voor de Dieren ziet niets in een extra investeringen in glastuinbouw. Statenlid voor de Partij voor de Dieren Marco van der Wel "We kiezen voor een scenario van afbouw van de TOM met een scherpe verkoop van de 200 ha in Nieuw Prinsenland. Op die manier nemen we nu het verlies om later erger te voorkomen. We zouden de 75 miljoen euro liever gebruiken voor projecten met een hoog maatschappelijk rendement zoals leningen aan burgers voor zonnepanelen."

Een meerderheid van Provinciale Staten van VVD, CDA en SP gaven echter aan dat zij wel heil zien in een scenario van het uitkopen van de Rabobank en het opnieuw investeren van 75 miljoen euro. Zij denken werkelijk dat de markt voor glastuinbouw aantrekt, ondanks alle negatieve signalen waaronder die van de ABN AMRO en hopen dat het geld uiteindelijk wel terug komt.

Naast Nieuw Prinsenland heeft de provincie ook nog andere verplichtingen in een glastuinbouwproject in Deurne. Daar heeft de provincie in 2010 een garantie verstrekt aan de gemeente Deurne tot afname van glastuinbouwgrond die in 2020 niet verkocht mocht blijken te zijn. Tot op heden is er geen kavel verkocht en in het ergste geval verliest de provincie vanwege deze garantie daar ook nog eens 18,4 miljoen euro.