Helft Brabantse koeien niet in de wei


17 november 2014

Een motie van de Partij voor de Dieren om weidegang voor koeien te garanderen heeft het niet gehaald tijdens de provinciale begrotingsbehandeling van vrijdag 14 november. De motie werd ingediend door de Partij voor de Dieren, Groenlinks, PVV, 50plus, OSN en gesteund door de PvdA. De fracties van D66, VVD, CDA of SP stemden tegen de motie.

In april 2015 wordt de melkquotering losgelaten waardoor melkveehouders meer melk mogen produceren. Dat kan alleen wanneer er meer koeien bijkomen en de bedrijven opnieuw groter worden. Uit cijfers van het CBS blijkt ook dat koeien minder vaak in de wei komen naarmate de bedrijfsomvang groeit.

De Partij voor de Dieren wil juist minder koeien en wil af van de schaalvergroting en pleit voor Brabantse regels voor een verplichte weidegang. Brabant loopt achter op het gebied van weidegang en is samen met de provincie Flevoland letterlijk de hekkensluiter. Krijgt in het Westen ongeveer 90 procent van de koeien nog buitenlucht, in Noord-Brabant is dat een schamele 52 procent.

Weidegang voor koeien is een belangrijke stap voor dierenwelzijn en daarbij horen koeien bij het Brabantse landschap. Fractievoorzitter Marco van der Wel: "Het is betreurenswaardig dat we op provinciaal niveau niet de ambitie hebben om de koeien in de wei te krijgen, ook omdat op nationaal niveau hiervoor al gekozen is." Op 4 november nam de Tweede Kamer al een motie aan om regelgeving voor te bereiden of afspraken te maken voor weidegang voor alle Nederlandse koeien.

U kunt de motie van 14 november hier inzien