Brabant moet groener en goedkoper


14 november 2014

Tijdens de jaarlijkse begrotingsbehandeling door de Provinciale Staten heeft de Partij voor de Dieren vele handreikingen gedaan voor een duurzamer en diervriendelijker Brabant. De partij diende moties in voor meer dierenwelzijn in de veehouderij, een herziening van het jachtbeleid en meer natuur. Ze heeft zich tijdens de begrotingsbehandeling sterk gemaakt voor het uitbreiden van de natuurgebieden om ze robuuster te maken.

De Partij voor de Dieren-fractie diende een motie in waarmee weidegang voor alle koeien gerealiseerd zou moeten worden. Door de naderende afschaffing van de melkquota dreigen steeds minder koeien buiten te komen. Ook diende de partij een motie in om het jachtbeleid vervroegd te evalueren. Door de recente ophef over wilde zwijnen is een nieuwe discussie over de jacht tenslotte hard nodig. De Partij voor de Dieren wil leefgebieden voor wilde zwijnen, reeën en vossen en een einde aan de plezierjacht. De Partij voor de Dieren diende ook enkele moties in ter vergroting en versterking van de Brabantse natuur.

Het huidige beleid van de provincie is volgens de Partij voor de Dieren niet duurzaam. Lijsttrekker Marco van der Wel: "De huidige crises kunnen niet worden opgelost op de nu ingeslagen weg maar vragen radicaal andere keuzes. Onze partij stelt welzijn van mens en dier boven economische groei. We willen ons sterk maken voor een groene economie, een sociale provincie, meer geld voor natuur en een krimp van de veestapel. Dat willen we bewerkstelligen met goede regelgeving, maar ook door structureel minder geld uit te geven en te kiezen voor echt duurzame investeringen voor alle burgers zoals zonne-energie. Op die manier willen we een stuk belastinggeld teruggeven aan alle Brabanders."


> De bijdrage van fractievoorzitter Marco van der Wel is hier te lezen.

Gerelateerd nieuws

Provincie zoekt ruimte, inwoners Moerdijk in de herrie

De Partij voor de Dieren heeft geconstateerd dat het provinciebestuur naar mogelijkheden zoekt om de geluidsruimte op te vull...

Lees verder

Helft Brabantse koeien niet in de wei

Een motie van de Partij voor de Dieren om weidegang voor koeien te garanderen heeft het niet gehaald tijdens de provinciale b...

Lees verder