Provincie zoekt ruimte, inwoners Moerdijk in de herrie


7 november 2014

De Partij voor de Dieren heeft geconstateerd dat het provinciebestuur naar mogelijkheden zoekt om de geluidsruimte op te vullen op het haven- en industrieterrein Moerdijk, om meer economische activiteiten mogelijk te maken. De inwoners van Moerdijk hebben de laatste weken echter regelmatig te maken met nachten met sterke geluidsoverlast. Voor de Partij voor de Dieren is het onbegrijpelijk dat de provincie deze koers inzet, ten koste van de leefbaarheid, en heeft daarom om opheldering gevraagd.

De Partij voor de Dieren wil weten op welke wijze geluidsmetingen rondom het haven- en industrieterrein Moerdijk worden verricht, omdat er geen tekenen van structurele geluidsmetingen zijn. Daarnaast vraagt de partij waarom niet wordt ingezet op minder geluid van de industrie, in het kader van het leefbaarder maken van Moerdijk, zoals dat ook besproken is bij de havenvisie. De leefbaarheid van Moerdijk staat al langere tijd onder druk en het zoeken naar geluidsruimte verergert dit alleen maar, aldus de partij.

Fractievoorzitter Marco van der Wel: "Het is een gotspe om de inwoners van Moerdijk een leefbare gemeente te beloven en vervolgens de geluidskraan open te zetten. We vinden dat er absoluut geen geluidstoename meer mag zijn, sterker nog, we vinden dat de provincie met het Havenschap en de gemeente met een plan moet komen om de geluidsoverlast van de haven omlaag te brengen."