Opinie: "Red de bij voor een appel en een ei"


31 oktober 2014

Wie het afgelopen jaar een krant heeft opengeslagen of naar het nieuws heeft gekeken kan het niet zijn ontgaan; het gaat slecht met de Nederlandse bijen en in het bijzonder met de Brabantse bijen. Van de 350 soorten die in Nederland voorkomen zijn er reeds 35 uitgestorven en staan er 176 in de gevarenzone, op de rode lijst. De sterfte onder bijen is dramatisch, gemiddeld sterft per jaar een kwart van alle bijen en dat is drie keer hoger dan normaal. In 2010 stierf zelfs een derde van alle bijen. Onze ecologie én economie komen hierdoor onder druk te staan. Wij zijn als mens voor ons voortbestaan afhankelijk van de bij. Zonder bijen geen bloemen, zonder bijen geen groente en fruit. Bijen kun je niet in geld uitdrukken, ze zijn van onschatbare waarde, maar voor de economie kun je spreken van een bedrag tussen de 1 en 3,5 miljard euro.

Goede initiatieven
‘’Daar moeten we iets aan doen!’’ roept politiek Nederland. In november 2013 bood Felix Rottenberg het actieprogramma Bijengezondheid aan staatssecretaris Dijksma aan. Dit programma staat bol van voorstellen en initiatieven om de bijenpopulatie van de ondergang te redden. Ook de Brabantse fractie van de Partij voor de Dieren heeft in de tussentijd niet stil gezeten en een bijenvoorstel geschreven. Initiatieven uit het voorstel ‘Brabant Bijenland’ sluiten op veel punten goed aan bij het landelijke actieprogramma Bijengezondheid en vallen ook onder de provinciale kerntaken, zoals natuurbeheer, groene economie, burgerparticipatie en recreatie. Door diverse organisaties zoals de Nederlandse Bijenhoudersvereniging, de Nederlandse Fietsersbond, burgerinitiatief Food4Bees en Zutphen Bijenstad wordt het voorstel dan ook als een waardevol initiatief gezien.

Partij voor de Bijen
Helaas lijkt het voorstel van de Partij voor de Dieren te stranden omdat ook de provincie zelf een voorstel doet om de bijengezondheid te verbeteren. Een stapje in de goede richting, maar niet genoeg. In dat provinciale voorstel zijn de ideeën van de Partij voor de Dieren wel terug te vinden, echter tot veel concrete stappen komt het vooralsnog niet. En daarmee dreigen goede voorstellen zoals bijenlinten, bijvriendelijke voedselgewassen, opleiding voor gemeentelijke beleidsambtenaren en imkeropleiding te stranden.

Voor niets gaat de zon op!
Voorstellen voor de Brabantse bij redden het niet zonder inzet van de Brabantse politiek. Hier dreigt het helaas mis te gaan. Gaandeweg, na meerdere overleggen en behandeling in de provinciale commissie Ecologie en Ruimte komt de aap uit de mouw; de bij mag ons niets kosten! Als provincie met de onlangs verkozen groenste gedeputeerde van Nederland, mag best worden verwacht dat Brabant wat betreft bijengezondheid voor op loopt in Nederland. Maar dat mag, zo blijkt, alleen met minimale financiële provinciale inspanning van 300.000 euro, notabene ook nog betaald uit het bestaand potje ecologie. Red de bij voor een appel en een ei! Provincie dat moet beter; voor niets gaat de zon op!


Marco van der Wel is Statenlid in Noord-Brabant namens de Partij voor de Dieren