Politiek Brabant niet klaar voor concrete aanpak bijen­sterfte


31 oktober 2014

Het plan van de Partij voor de Dieren, GroenLinks, 50plus en OSN om de bijensterfte in Brabant terug te dringen, is door de initiatiefnemers ingetrokken. Dit betekent dat er op korte termijn geen projecten starten voor een verbetering van de bijenpopulatie. Gedeputeerde Staten stellen met hun eigen plan een bedrag van €300.000 beschikbaar voor de bij en dat is volgens de Partij voor de Dieren veel te weinig.

Tijdens de bespreking van het voorstel om de bij te helpen, werd duidelijk dat er niet voldoende steun was vanuit de overige fracties. Het blijft mogelijk dat de voorstellen van de Partij voor de Dieren in het plan van de provincie worden uitgewerkt. Wanneer het college in het najaar voldoende geld reserveert, zouden de projecten zoals het stimuleren van lokale initiatieven, de aanleg van bijenlinten en de aanleg van bloemrijke akkerranden alsnog kunnen worden uitgevoerd.

De Partij voor de Dieren werkt al geruime tijd aan een plan om de bijengezondheid te verbeteren en hoopt in de begrotingsbehandeling toch nog budget te vinden voor haar plannen. De partij wijst hierbij op zowel het ecologische als het economische belang van de bij voor Brabant.

Gerelateerd nieuws

Brabantse Ruimte voor Ruimte-regeling als Titanic

Met de Ruimte voor Ruimte-regeling wil de provincie saneringskosten in de agrarische sector terug verdienen door kavels te ve...

Lees verder

Opinie: "Red de bij voor een appel en een ei"

Wie het afgelopen jaar een krant heeft opengeslagen of naar het nieuws heeft gekeken kan het niet zijn ontgaan; het gaat slec...

Lees verder