Brabant voldoet aan voor­waarden volledige jachtstop door winterweer, GS weigert.


9 januari 2010

Gedeputeerde Staten moet per direct een jachtverbod instellen voor alle dieren vanwege het huidige extreme winterweer. Die oproep doet de fractie van de Partij voor de Dieren Noord-Brabant aan het college. Volgens de weersverwachting zullen deze omstandigheden nog minimaal 7-10 dagen aanhouden. Voedsel en schuilmogelijkheden voor de dieren zijn hierdoor zodanig beperkt dat de jacht onmiddellijk stopgezet dient te worden.

De KNJV (Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging) zegt dat Brabant vanwege de weersomstandigheden voldoet aan de voorwaarden voor een negatief jachtadvies. Vele andere Nederlandse provincies zijn wél overgegaan tot een algeheel jachtverbod. Echter: in Brabant kiest Gedeputeerde Staten ervoor om alleen de jacht op de wilde eend tijdelijk op te schorten. Konijnen, fazanten en houtduiven mogen nog gewoon bejaagd worden. Ook worden de ontheffingen die zijn verleend voor andere diersoorten zoals overwinterende ganzen niet ingetrokken. De Partij voor de Dieren dient een serie vragen in bij Gedeputeerde Staten waarin om toelichting wordt gevraagd op dit besluit.

De Partij voor de Dieren is van mening dat de provincie haar verantwoordelijkheid moet nemen en al veel eerder een jachtstop had moeten afkondigen. Birgit Verstappen: "Wilde dieren hebben het zwaar in deze omstandigheden, ze ook nog bejagen is ronduit verwerpelijk. Bovendien worden veel andere diersoorten door de jagers opgeschrikt en verjaagd uit hun schuilplaats waardoor zij energie verbruiken die ze nu hard nodig hebben om te overleven. Het is onbegrijpelijk dat GS blijft weigeren de jacht stop te zetten, nu zelfs plezierjagers een oproep doen om de dieren met rust te laten." Overigens vindt de Partij voor de Dieren dat de jacht op dieren helemaal moet worden verboden, ook als de weerstomstandigheden goed zijn.

Klik hier voor de vragen van de Partij voor de Dieren aan Gedeputeerde Staten.

Gerelateerd nieuws

Grontmij: slordig, ondeskundig of corrupt?

Partij voor de dieren vraagt om onderzoek naar bomeninventarisatie Grontmij Denbosch – 6 januari 2010. In landinrichti...

Lees verder

Megastallen: reageer op de stellingen

Provinciale Staten spreken 19 maart 2010 in elk geval over zes onderdelen uit het burgerinitiatief ‘Megastallen-Nee&rsq...

Lees verder