Grontmij: slordig, ondes­kundig of corrupt?


6 januari 2010

Partij voor de dieren vraagt om onderzoek naar bomeninventarisatie Grontmij

Denbosch – 6 januari 2010. In landinrichtingsgebied De Hilver zijn problemen ontstaan naar aanleiding van een door de Grontmij uitgevoerde inventarisatie van bomen. De landinrichtingscommissie raakte in een impasse door onduidelijkheid over de bomenlijst die moet voorkomen dat waardevolle bomen gekapt worden. De commissie liet in 2003 door de Grontmij een rapport opstellen om de bomen die behouden moeten blijven te inventariseren. Dit rapport wijkt sterk af van de situatie ter plekke. De Partij voor de Dieren wil opheldering over deze gang van zaken.

Een inventarisatie dient nauwgezet te gebeuren; bomen dikker dan 30 cm moeten gehandhaafd blijven, bomen dunner dan deze diameter moeten bij kap gecompenseerd worden. Per toeval ontdekte een lid van de landinrichtingscommissie en vertegenwoordiger van de BMF, dat vele waardevolle bomen en bosjes verkeerd vermeld staan in de inventarisatielijst van de Grontmij. Uit nader onderzoek bleek dat het hier niet om een enkele vergissing ging, maar dat ongeveer de helft van de bomen dikker zijn dan 30 cm terwijl de Grontmij ze aangemerkt heeft als dunner dan 30 cm. Deze bomen verloren daarmee ten onrechte hun beschermde status. Na de grondige herinventarisatie lagen er twee bomenlijsten. Eén van de Grontmij, die totaal afweek van de situatie ter plekke, en een waarheidsgetrouwe bomenlijst.

De landinrichting liep vast toen landeigenaren hun kapaanvraag op de inventarisatie van de Grontmij baseerden, terwijl de gemeente bij het verlenen van vergunningen uitging van de werkelijke situatie. Dit leidde tot 118 goedgekeurde en 101 geweigerde kapaanvragen! Mieke Hendrikx, wethouder in Hilvarenbeek, stelde als oplossing voor dat agrariërs subsidie kunnen krijgen ter vergoeding van gederfde inkomsten door de schaduwwerking van de bomen op hun land. Gedeputeerde Hoes nam deze suggestie over. Het voorstel wordt nu aan de betrokken landeigenaren voorgelegd.

De Partij voor de Dieren heeft het onderwerp geagendeerd voor de commissievergadering Ruimte en Milieu van 21 januari a.s. Zij vindt dat de provincie, als opdrachtgever van de landinrichtingscommissie, moet onderzoeken wat er mis ging bij de inventarisatie van de Grontmij. Waarom heeft de Grontmij de omvang van vele bomen verkeerd op papier gezet? Hoe kon dit gebeuren? Kwade tongen spreken van opzet in deze.
Birgit Verstappen: “Gelukkig zat in de landinrichtingscommissie iemand met veel drive, tijd en kennis van zaken. Het is een heidens karwei om de hele inventarisatie van de Grontmij over te doen. Wij nemen ons petje daarvoor af. Maar wij vragen ons wel af: hoe is het bij andere landinrichtingsprocessen gegaan en hoe gaat het in de toekomst? Het ontdekken van de fouten in deze inventarisatie is puur toeval geweest. En als de gemeente Hilvarenbeek niet over een wethouder had beschikt die bij de kapaanvragen durfde af te wijken van de officiële lijst van de Grontmij, dan waren nu vele bomen onterecht uit het landschap verdwenen.”

Toch sneuvelen ook nu nog bomen onterecht door illegale kap en radicale snoeipraktijken. Begin november 2009 werden aan de Biestsedijk illegaal bomen gekapt en dinsdag 1 december zagen wandelaars twee mannen met een hoogwerker bomen 'snoeien' en struweel tot de grond kortwieken aan de Heistraat. Ook zijn recentelijk twee zandpaden op gemeentegrond illegaal bij privéland gevoegd door het graven van een greppel en het plaatsen van prikkeldraad. De handhavers in het gebied doen hun uiterste best om alle illegale praktijken op tijd te melden en aan te pakken. Echter door ziekte viel één van de handhavers weg en voor vervanging is niet gezorgd. Dit maakt het een helse taak om de waardevolle natuur in het grote gebied te beschermen.

Gerelateerd nieuws

Motie voor bescherming van geiten aangenomen

De Partij voor de Dieren voerde op 11 december in de vergadering van Provinciale Staten een stevig debat over de Q-koorts. Er...

Lees verder

Brabant voldoet aan voorwaarden volledige jachtstop door winterweer, GS weigert.

Gedeputeerde Staten moet per direct een jachtverbod instellen voor alle dieren vanwege het huidige extreme winterweer. Die op...

Lees verder