CDA, VVD en PVDA: Gezondheid geen leidend principe, economie gaat door


19 maart 2010

CDA, VVD EN PVDA: GEZONDHEID GEEN LEIDEND PRINCIPE, ECONOMIE GAAT VOOR

Den Bosch – 19 maart 2010. Het debat over het burgerinitiatief ‘Megastallen-Nee’ bracht op pijnlijke wijze aan het licht waar volgens het CDA, VVD, PvdA en CU/SGP de prioriteiten liggen. Een motie van de Partij voor de Dieren waarin gevraagd werd om gezondheid als leidend principe bij het vaststellen van beleid voor de intensieve veehouderij werd weggestemd. De gezondheid van de inwoners van Brabant wordt opgeofferd ten voordele van het economisch belang van de veehouderijsector. Ook op ander gebied heeft het debat nauwelijks bijgedragen aan een koerswijziging richting een duurzame toekomst voor het Brabantse landelijk gebied. Hoewel er een aantal beperkingen aan de intensieve veehouderij werden opgelegd zijn de echte pijnpunten niet opgelost.

Statenlid Birgit Verstappen: “De bestaande situatie is voor GS en coalitie leidend in plaats van gezondheid. Het ontbreekt de coalitie en GS aan visie. Zij verdienen een brevet van onvermogen. Van de andere kant is er zeker ook winst geboekt. We hebben niet voor niets hard samengewerkt met de burgers van het burgerinitiatief. We zien het als een grote tanker die 1 graad van koers is veranderd. Dat het roer echt om moet, is echter nog niet doorgedrongen.”

Uit de voorstellen van GS in reactie op het burgerinitiatief bleek al in een vroeg stadium dat er niet ingezet zou worden op echte oplossingen. Gedeputeerde van Heugten sprak zelfs over ‘het spel van de reconstructie’. Dit is opmerkelijk gezien de oorlogstermen die in verband met de intensieve veehouderij gebezigd worden. Het gaat over slachtoffers, over veiligheidszone’s rond LOG’s, over luchtwassers als wapen. Wat voor de burgers als een keiharde strijd wordt beleefd, is voor GS kennelijk een spelletje.

Verstappen: “Hoe boos moeten burgers worden? De burgers worden niet beschermd tegen het onheil dat op ze afkomt. Er worden uitbreidingen toegestaan en door RIVM en GGD geadviseerde afstanden worden niet toegepast. Een paar weken geleden zei het CDA nog dat gezondheid voor hen eerste prioriteit is. Het is niet te volgen dat hetzelfde CDA vandaag de burgers zo in de steek laat.”

De Partij voor de Dieren behaalde succes. Een motie van de Partij voor de Dieren met betrekking tot onderzoek naar het nauwelijks voorkomen van q-koorts bij biologische bedrijven werd overgenomen door GS. Tevens werd toegezegd aandacht te besteden aan het zo belangrijke principe van een gesloten kringloop van grondstoffen in de intensieve veehouderij en na te denken over toekomstbestendige perspectieven voor agrariërs. De Partij voor de Dieren diende 22 moties in tijdens de vergadering.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie of een interview kunt u contact opnemen met
Birgit Verstappen: 06 - 17140214

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren Noord-Brabant dringt aan op strengere maatregelen Q-koorts

Het debat over het burgerinitiatief zal vrijdag 19 maart niet alleen gaan over de intensieve veehouderij, maar ook over de ...

Lees verder

Megastallendebat

Provinciale Staten, s-Hertogenbosch, 19 maart 2010, Voorzitter, U kunt zich voo...

Lees verder