De Groote Meer dreigt onher­stelbaar vervuild te raken


28 juni 2013

’s-Hertogenbosch, 28 juni 2013 – De Partij voor de Dieren is verbijsterd over het voornemen van de provincie om provinciaal geld te gebruiken voor het herstellen van de schade aan De Groote Meer op de Brabantse Wal. De Groote Meer dreigt verzuurd en voedselrijk te raken en om het tij te keren wil de provincie totaal 1 miljoen euro investeren in herstelmaatregelen en de aanleg van een waterzuiveringsinstallatie. De partij vindt dat de provincie de oorzaak moet aanpakken en dat is de waterwinning op de Brabantse Wal.

De Partij voor de Dieren is van mening dat het structureel oppompen van grondwater de verdroging in het gebied heeft veroorzaakt. In oktober 2009 is geregeld dat middels een convenant Evides minder water mag oppompen. Ook is geregeld dat het tekort aan water in de meren wordt aangevuld met water uit de omgeving. Dat water blijkt nu verzuurd en voedselrijk te zijn en hierdoor dreigt er een ecologische ramp voor het natuurgebied.

De Partij voor de Dieren is verontwaardigd over de gang van zaken omdat de provincie op 15 november 2011 op vragen van de partij expliciet aangaf dat er bij het aanvullen geen verzuurd of voedselrijk water in De Groote Meer terecht zou komen. Nu blijkt dat wel het geval te zijn. De partij vindt dat de provincie nalatig is geweest, provinciale staten verkeerd heeft ingelicht en beter onderzoek had moeten doen naar de kwaliteit van het water.

De provincie stelt het geld ter beschikking wanneer ook de Europese Unie 1 miljoen euro meebetaalt via een subsidieverlening. Statenlid Marco van der Wel kan zijn verontwaardiging maar moeilijk verbergen: ,,De provincie spant het paard achter de wagen. Evides krijgt al 600.000 euro per jaar compensatie van de provincie om 4 miljoen liter minder water op te pompen, en wil de provincie ook betalen voor de herstelmaatregelen en het zuiveren van het oppervlakte water." De Partij voor de Dieren is ervan overtuigd dat de maatregelen geen zoden aan de dijk zetten zolang er nog water wordt gewonnen uit het gebied.

In 1993 is De Groote Meer ook al voedselrijk slib verwijderd en daarvoor waren de kosten geraamd op 1,2 miljoen gulden. Toen al een immens hoog bedrag. De partij vindt dat de geschiedenis zich nu herhaalt en dat de burgers van Brabant opnieuw opdraaien voor de natuurschade die direct of indirect wordt veroorzaakt door de waterwinning.