Edelhert niet welkom in het Groene Woud


28 juni 2013

’s-Hertogenbosch, 28 juni 2013 – De Partij voor de Dieren heeft de provincie per brief gevraagd om de subsidie voor de introductie van het Edelhert in het Groene Woud in de wacht te zetten. De partij is van mening dat uit de plannen niet blijkt dat de leefomgeving van een dusdanige kwaliteit is dat de herintroductie een succes zal worden. Ook denkt zij dat de plannenmakers geen ontheffing zullen krijgen van het ministerie.

De partij maakt zich ernstige zorgen over het welzijn van de edelherten omdat de provincie voornemens is om de herten op 300 hectaren uit te zetten. De partij vindt het gebied te klein voor een goede ontwikkeling van de populatie en is bang voor inteelt. In de projectplannen staat dat ook de populatie zal worden beheerd door middel van afschot. Volgens de partij is dat volstrekt ontoelaatbaar in het kader van het dierenwelzijn. Statenlid voor de Partij voor de Dieren Marco van der Wel: “Het kan natuurlijk niet zo zijn dat je edelherten introduceert om ze daarna af te schieten. Dat is geen natuurbeheer anno 2013 maar heeft meer weg van het houden van productiedieren voor de jacht!”

In de plannen staat ook dat er rond het gebied een hek wordt geplaatst. De partij vindt dat er zo een extra obstakel wordt gevormd voor andere dieren die in het gebied leven. Daarom vindt de partij dat er minstens een corridor moet worden gevormd naar de Veluwe of een ander habitat voor edelherten. De partij wijst er verder op dat voor de herintroductie van dieren er een ontheffing nodig is van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en zij twijfelt of het ministerie überhaupt een ontheffing zal afgeven.