De leugen regeert: Partij voor de Dieren verliest steun?


4 maart 2008

Op 22 februari stond in diverse Brabantse regionale dagbladen een artikel met de kop “ Partij voor de Dieren verliest steun bij haar achterban”. Een pertinente onwaarheid. Dat bleek ook in het programma “de leugen regeert” van de Vara vrijdag 29 februari, terug te zien via uitzendinggemist.nl”.

De werkwijze van de journalist in kwestie, Dylan de Gruyl, was om na de vissenkom commotie dierenbeschermings-organisaties te bellen met de zeer suggestieve vraag ‘of de Partij voor de Dieren hun wel eens voor de voeten liep met haar buitenparlementaire acties’. Overal waar organisaties positief waren over de Partij voor de Dieren zei de journalist letterlijk daar niet veel aan te hebben (hij was op zoek naar negatieve invalshoeken) en in de spaarzame gevallen waarin hij optekende dat organisaties niet staan te juichen over moties over een verbod op goudvissenkommen, meende hij daar de opvattingen van “de achterban” aan op te kunnen hangen.

De suggestie dat we steun van de achterban verliezen slaat zo volledig de plank mis, dat de werkgroep en fractie van de Partij voor de Dieren in Noord-Brabant het verder niet de moeite vinden om hier nog langer bij stil te staan. Het is nu in ieder geval duidelijk geworden dat voor de Partij voor de Dieren zelfs het kleinste visje ertoe doet en we niet alleen aandacht besteden aan de meer aaibare soorten."