De Partij voor de Dieren heeft grote twijfel over Parmareis


8 januari 2013

De leden van de commissie Landbouw zijn voornemens om naar Parma af te reizen voor een vergadering over het onderwerp 'Transitie Stad en Platteland'. Zij worden vergezeld door vertegenwoordigers van andere overheidsinstellingen maar ook bijvoorbeeld de VION.

De Partij voor de Dieren heeft richting de provincie haar twijfels geuit over nut en noodzaak van deze locatie. De Partij wil het niet een snoepreisje noemen, want het zullen intensieve vergaderingen zijn. Zij vindt de discussie over de toekomst van de landbouw in Brabant een absolute noodzaak. Echter zij vindt het provinciehuis ook een prima locatie en daarbij een stuk goedkoper. Verder zet de partij grote vraagtekens bij de aanwezigheid van commerciële partijen zoals de VION, zeker als het gaat om het maken van beleid. Sowieso zouden de discussies openbaar moeten zijn, vindt de Partij.

Partij voor de Dieren Statenlid Marco van der Wel: “Als kleine fractie wil je zo veel als kan je werk in Brabant doen. Met deze reis ben je als Statenlid minimaal 4 dagen uit de running. Verder vinden we dat vanuit Parma het onmogelijk is om burgers boeren, burgers en milieuverengingen te betrekken en ruggespraak te houden. Juist in de discussie over landbouw zouden zij betrokken moeten worden en dat kan zo niet.”