Provincie niet naar Parma!


14 januari 2013

Provincie: Mag het een stukje minder zijn?!

De provincie heeft aangekondigd dat de reis naar Parma niet doorgaat. Volgens Gedeputeerde Staten zorgt de ophef over het werkbezoek ervoor dat de inhoudelijke discussie minder goed gevoerd kan worden. De Partij voor de Dieren vindt het ook niet nodig om naar Parma te gaan om te vergaderen. De Partij is van mening dat in Parma de burgers niet gehoord kunnen worden en is blij met de afgelasting.

De Partij voor de Dieren vindt dat de Provincie moet streven naar minder dieren en kleinere stallen. Het beleid dat de provincie voor ogen heeft is precies omgekeerd aan de wens van de Partij voor de Dieren en van veel burgers in het landelijk gebied (getuige Megastallen Nee). De Partij vindt ook dat belanggroepen zoals vertegenwoordigers van Megastallen-Nee en Mens, Dier en Peel betrokken moeten worden bij het overleg. Deze belanggroeperingen zouden een eigen sessie moeten krijgen om hun insteek over de intensieve veehouderij kenbaar te maken aan de provincie. In Parma zouden deze burgers buitenspel zijn gezet.

De provincie is voornemens om veehouders toch een grotere stal te laten bouwen en meer dieren te laten houden als zij aan bepaalde eisen voldoen. De Partij voor de Dieren is het daar in het geheel niet mee eens want zij wil geen nieuwe Megastallen in Brabant. Ook vindt de Partij dat het aantal gehouden dieren structureel omlaag moet om de problemen rond zoönosen zoals Q-koorts en milieuproblemen een halt toe te roepen. De koek is op, de natuur is verzadigd, het lijden van dieren moet stoppen! Provincie, mag het een stukje minder zijn?!