De Partij voor de Dieren in Tilburg


4 april 2009

De Werkgroep Brabant van de Partij voor de Dieren maakt een kennismakingstournee door de Provincie. Hierbij worden een aantal grote gemeenten in Brabant bezocht en kennisgemaakt met de achterban. Donderdag 16 april is, na Bergen op Zoom, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch en Breda nu Tilburg aan de beurt. In het buurthuis Loven-Besterd wordt een bijeenkomst georganiseerd waar partijleden en alle andere geïnteresseerden uit de regio welkom zijn.

Als een van de jongste politieke partijen in Nederland timmert de Partij voor de Dieren flink aan de weg. Zowel de Tweede Kamerverkiezingen (2 zetels) als die van de Provinciale Staten (1 afgevaardigde) zijn erg succesvol verlopen. Dit heeft de Partij voor de Dieren vooral te danken aan een trouwe achterban. Het aantal leden groeit flink, ook in de provincie Noord-Brabant. De Partij voor de Dieren wil graag in contact komen met haar kiezers en andere belangstellenden. Daarom is de werkgroep Brabant gestart met een reeks bijeenkomsten in Noord-Brabant om kennis te maken met haar leden en lokale dier-, natuur- en milieuorganisaties.

Tijdens de bijeenkomst op 16 april zullen de Voorzitter van de Werkgroep Brabant, Ton Oomen, en Provinciale Statenlid, drs. Birgit Verstappen, ieder een presentatie houden over hun politieke motivatie, ideeën en activiteiten. Uiteraard is hier ook volop gelegenheid voor discussie.
Het programma begint om 19.30 uur in Zaal 7 Wijkcentrum Loven-Besterd, Koestraat 164, gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer vlakbij het centraal Station.
Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. In verband met de groote van de ruimte en catering is het prettig dat u zich vooraf aanmeldt bij brabant@partijvoordedieren.nl