Demon­stratie tegen legbat­te­rijen in Brussel.


19 maart 2007

Het excuus dat Europa heet


Maandag 19 maart j.l. vergaderden de Europese landbouwministers in Brussel.
Ook de Europese Commissaris Markos Kyprianou was aanwezig. Onze nieuwe minister van landbouw Gerda Verburg had beloofd om een foto album in ontvangst te nemen met daarin 500 foto’s van mensen die dringend vragen om verbod op de legbatterij in 2012 door te laten gaan.


De internationale dierenbeschermingsorganisatie Compassion in World Farming heeft de afgelopen maanden door het hele land campagne gevoerd, informatie verstrekt en deze foto’s gemaakt. De Belgische zusterorganisatie GAIA bood twee enorme chocolade paaseieren en een aantal kleinere eieren aan en onze mascotte -uit de legbatterij ontsnapt - gepokt en gemazelde leghen Hetty danste op het scanderen van onze leuzen.

Er waren vrijwilligers uit Ierland, Groot Britannië, Griekenland, Frankrijk, Spanje gekomen om hun bezorgdheid kenbaar te maken. Dus het eindeloos herhaalde excuus van minister Veerman, “ik zal doen wat ik kan maar het moet wèl in EUROPEES VERBAND” gaat niet op als je al deze mensen ziet. Het antwoord van Kyprianou “er moeten zware argumenten zijn om een wet te veranderen” geeft ons extra impuls om nog intensiever campagne te voeren en het publiek voor te lichten.
Minister Gerda Verburg beloofde aan campagnecoördinator Geert dat zij het verbod op de legbatterij zal steunen en wij zullen haar hieraan helpen herinneren.


Want de pluimvee industrie oefent zware druk uit op de Europese Unie om het verbod op de legbatterij nog langer uit te stellen omdat “ze er nog niet klaar voor zijn”…
Ons wachten op ministers in natte sneeuw- en hagelbuien met spandoeken en foto bordjes valt in het niet als je bedenkt hoe lang dieren in de bio-industrie al wachten op enige verbeteringen in hun miserabel bestaan. Het laatste nieuws dat over 5 jaar een ‘kaal vleeskuiken’ marktrijp is zegt mij dat we nog vaak bij de sjieke spiegelende glazen gebouwen in Brussel zullen staan….

m.s.