Duinen ontstaan door toedoen boeren


1 april 2007

Ook de natuur gaat met zijn tijd mee. De stuifzanden van nationaal park Loonse en Drunense Duinen zijn ooit ontstaan door boerenbedrijvigheid die de grond schraal maakten. Nu zorgt de uitstoot van al die varkensmesterijen, pluimveebedrijven plus de grootste nertsfarm van Nederland in de regio dat diezelfde grond teveel meststoffen gaat bevatten. De oplossing van natuurmonumenten om bomen te kappen en humus af te voeren is een tijdelijke. De natuur is méér dan een mooi plaatje van een grote stuifzandvlakte waar de honden los mogen. De vergrassing en woekeren van struiken is het antwoord op al die overtollige voedingsstoffen die in de regen neerdalen. Het afplaggen van de grond en op kunstmatige manier proberen opnieuw verschraling van de bodem teweeg te brengen is symptoombestrijding maar de ziekte woekert voort.

Maria Auga,
Loon op Zand