Een duurzame, groene toekomst voor Brabant


17 november 2009

Partij voor de Dieren dient acht moties in bij begroting

PERSBERICHT - Den Bosch, 17 November 2009. De Partij voor de Dieren Noord-Brabant dient komende vrijdag acht moties in bij de vaststelling van de provinciale begroting voor 2010. In de begroting wordt het meest bezuinigd op natuur en milieu, en is er minimale aandacht voor duurzame energievoorziening en zuinig vervoer. Daarom komt de Partij voor de Dieren met acht concrete voorstellen en praktische plannen die Brabant op weg helpen naar een duurzame, groene toekomst. In plaats van de eindeloze stroom aan woorden wil de partij dat er daadkracht wordt getoond.

De provincie zelf kan veel meer doen om duurzaam te opereren en daarmee het goede voorbeeld te geven. De Partij voor de Dieren vraagt daarom om plaatsing van een windmolen bij het provinciehuis voor de eigen stroomvoorziening, oplaadplaatsen voor elektrische auto's en een elektrische dienstauto voor de gedeputeerden. Ook wordt gepleit voor de aanleg van een provinciebreed snel glasvezelnetwerk dat voor betere digitale bereikbaarheid van Brabant zorgt en het makkelijker maakt voor mensen om ook thuis te werken, hetgeen weer tot minder files en vervuiling leidt.
Ook een dag geen vlees serveren in de provinciale kantine is een makkelijk te realiseren project en sorteert groot effect. Niet alleen door de directe besparing van energie en het voorkomen van broeikasgasuitstoot maar ook door bewustwording van de milieubelastende effecten van vleesconsumptie.

De Partij voor de Dieren wijst op een aantal onbegrijpelijke financiële beslissingen. Zo wordt er volgend jaar 312 miljoen euro gereserveerd voor verkeer en vervoer en tegelijkertijd 1,1 miljoen bezuinigd op projecten rond biodiversiteit. Statenlid Birgit Verstappen: "Het is wrang dat het geld voor mobiliteit gaat naar nog meer wegen in plaats van het milieuvriendelijke vervoer van de toekomst. Op deze manier wordt er geinvesteerd in het verder vervuilen en laten dichtslibben van Brabant. Dit enorme bedrag staat niet in verhouding tot de 1,1 miljoen die onvindbaar schijnt te zijn voor projecten rond biodiversiteit. Onverkoopbaar, gezien het schrikbarend snel teruglopen van de biodiversiteit in Brabant en de hoge druk die verkeer, bedrijven en veehouderij leggen op de Brabantse natuur- en milieukwaliteit."

Als pleister op de wonde pleit de Partij voor de Dieren daarom in een motie voor subsidiemogelijkheden voor welwillende particulieren en instellingen die een rijke biodiversiteit nastreven in hun tuinen. Door te kiezen voor inheemse, ecologisch waardevolle planten die zeldzame diersoorten aantrekken kan de biodiversiteit in tuinen van elk formaat flink toenemen. De partij roept de provincie tevens op een brochure op te stellen die mensen informeert over het natuurvriendelijk inrichten van hun tuin en deze onder alle Brabanders te verspreiden.