Werkgroep roept publiek op jach­tin­ci­denten te melden


16 oktober 2009

Partij voor de Dieren Noord-Brabant lanceert Meldpunt Jachtincidenten

’s-Hertogenbosch , 14 oktober 2009 -
De Partij voor de Dieren werkgroep Noord-Brabant stelt het Meldpunt Jachtincidenten in werking. Hiermee wordt het publiek opgeroepen om behalve het melden van jachtincidenten ook locaties van jachthutten door te geven. Jachthutten zijn vrijwel altijd vergunningloos geplaatst en de werkgroep wil er bij de gemeenten op gaan aandringen deze jachthutten te laten verwijderen. Via het meldpunt kwamen er ook al tijdens het jachtseizoen 2008-2009 diverse meldingen van incidenten en illegale jachthutten binnen. Die incidenten leidden tot aangiftes bij de politie waar melders in begeleid werden. Een aantal gemelde jachthutten zijn al aangegeven bij de gemeente (zoals in Grave) en leidde ertoe dat de gemeente na een jarenlange gedoogsituatie nu eindelijk ingrijpt en de illegale bouwsels gaat afbreken.

Geef in het wild levende dieren in Nederland de ruimte
Helaas worden er in Nederland nog jaarlijks 2 miljoen vogels en zoogdieren door 30.000, zichzelf natuurbeschermer noemende, plezierjagers ‘naar de eeuwige jachtvelden’ geschoten – terwijl uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 97% van de bevolking in Nederland tegen de plezierjacht is.
450.000 Houtduiven, 130.000 fazanten, 300.000 eenden, 220.000 hazen,15.000 vossen en nog vele andere wildsoorten worden onder de noemer van beheer weggerukt uit het kleine beetje natuur dat wij mensen voor hen overlieten. Deze dieren hebben bij de jacht geen schijn van kans. Ook is het zo dat bij plezierjacht de dieren vaak niet direct dood zijn en dus nodeloos veel pijn lijden. Een wrede verspilling van leven.

De Partij voor de Dieren is van mening dat in het wild levende dieren zo veel mogelijk met rust gelaten moeten worden, zodat zij hun eigen leven kunnen leven. Ook moet rekening gehouden worden met de belangen van dieren die nog niet met uitsterven bedreigd worden. Een zekere mate van overlast van in het wild levende dieren moeten we accepteren. Helaas wordt in veel gevallen op basis van gebrekkige kennis van de natuurlijke processen op de in het wild levende dieren gejaagd. Of erger nog; om het plezier.

De Partij voor de Dieren kan er niet omheen dat er in Nederland gejaagd mag worden, maar zal er zich wel met alle mogelijke legale middelen tegen blijven verzetten. Het is maar de vraag of al deze jagers wel altijd in overeenstemming met de wet handelen en of zij in het bezit zijn van de juiste papieren. Er moet beter op toegezien worden dat jagers zich aan de regels houden, want nu is dat een lachertje.

Hoe kunt u melden?
Melding van jachtmisstanden en locaties van jachthutten - het liefst met grote foto en adres van de locatie - is mogelijk via een e-mail naar brabant@partijvoordedieren.nl of via het telefoonnnummer 06 41559521.
Met de gegevens die op deze wijze verzameld worden kan de werkgroep inventariseren hoe de situatie in Noord-Brabant ervoor staat en zonodig gefundeerd aandringen op maatregelen bij gemeenten, provincie of landelijke politiek. Het is uiteraard ook altijd gewenst om jachtincidenten door te geven aan het Regionaal Milieuteam van de politie, telefoonnummer 0900-8844.

TIPS BIJ DE MELDING
1. Wat heeft er plaats gevonden.
2. Waar heeft het incident plaats gevonden.
3. Datum en tijd.
5. Heeft u foto's gemaakt (graag meesturen als dat mogelijk is)
6. Doe aangifte bij de politie en laat u niet wegsturen.