Partij voor de Dieren: meeste Essent geld voor wegen, duurzame energie grote verliezer


16 oktober 2009

PERSBERICHT Den Bosch, 5 Oktober 2009 – Vorige week werd het investeringprogramma van de ESSENT gelden behandeld in de Provinciale Staten. De voorgestelde begroting omvat 1750 miljoen euro, waarvan 750 miljoen, ofwel 43%, wordt besteed aan het verbeteren van de bereikbaarheid. Dat betreft voornamelijk de aanleg en verbetering van wegen en spoorwegen, terwijl het investeringprogramma vermeldt dat daar het zwaartepunt niet zou moeten liggen. Meer wegen, waardoor nóg meer auto’s er nóg meer fossiele brandstof door gaan jagen vallen wat ons betreft niet onder de noemer duurzaam. Dit terwijl aan het terugdringen van het aantal autokilometers niets wordt gedaan.

De grote verliezer daarentegen is duurzame energie. Slechts 300 miljoen euro, ofwel 17%, zal worden besteed aan duurzame energie. Daarvan wordt ook geld gereserveerd voor wat de SER beschrijft als niet rendabele investeringen zoals warmte krachtkoppeling en restwarmtegebruik. Natuurlijk wordt er ook geld gereserveerd voor subsidiering van mestvergisting. Maar zo natuurlijk vindt de Partij voor de Dieren dat niet. Deze mest vindt zijn oorsprong in Braziliaanse soja waar oerbossen voor worden geveld. De mest wordt geproduceerd in grote bedrijven met megastallen waar dieren als ding worden behandeld. Deze bedrijven zorgen voor ophoping van voedingsstoffen in de Brabantse bodem en bovendien stankoverlast. Oftewel, bedrijven waarvan de Partij voor de Dieren van mening is dat deze zeker niet onder de categorie duurzaam vallen.

Hoeveel geld er van deze 300 miljoen euro overblijft voor wind- en zonne-energie is nog maar de vraag. Besparing van energie wordt summier genoemd en een grote bespaarmogelijkheid als een overgang naar een meer plantaardig dieet komt helemaal niet voor. Als iedereen één dag vaker het vlees laat staan, is dit toereikend om de klimaatdoelstellingen op het gebied van particuliere huishoudens (3,2 megaton vermindering per jaar) te realiseren. Durft men het ambitieniveau ietsje te verhogen tot twee dagen per week geen vlees, dan bespaart dat net zoveel als het overstappen van de hele bevolking op een energiezuinige koelkast en diepvriezer, een zuinige wasmachine, een zuinige vaatwasser, een zuinige wasdroger, dubbel glas in alle huizen, allemaal een HR ketel en de isolatie van alle Nederlandse voorgevels, samen 6,25 megaton.

Als dat geen inspirerende overheidscampagne waard is? Wij willen concrete duurzame voorbeelden zien. Terwijl het voorstel helaas niet veel verder komt dan infrastructuur voor auto en trein. Het domweg bouwen van bruggen en wegen maakt Brabant niet duurzaam, wel voller en vuiler.