Einde nabij voor illegale Graafse jacht­prak­tijken.


26 mei 2009

’s-Hertogenbosch 17 meil 2009- Via het meldpunt jachtmisstanden van de Partij voor de Dieren zijn al in 2008 meldingen gedaan van een illegale jachthut en 5 zogenaamde “hoogzitten” die zonder vergunning zijn geplaatst op Graafs grondgebied. Deze illegale bouwsels zijn aangemeld bij de gemeente Grave. De Gemeente heeft aangekondigd de bouwwerken af te breken omdat zij zonder vergunning zijn gebouwd. Daarmee komt dan een einde aan illegale jachtpraktijken in Grave.

Bij het in oktober 2008 gestarte meldpunt voor jachtmistanden Noord-Brabant van de Partij voor de Dieren kwamen diverse meldingen binnen waaronder de illegale jachthut en hoogzitten in het buitengebied van Grave. Het gaat om een hoge jachthut zichtbaar vanaf de Oude Maasdijk ter hoogte van de Hans en Griet weg en 5 hoogzitten in het gebied “de Hei”, achter de gemeente werf. De Partij voor de Dieren is blij dat de Gemeente Grave serieus omgaat met de aanmeldingen. De gemeente heeft de locaties en de bouwwerken onderzocht en kwam tot de conclusie dat er geen vergunning is afgegeven voor het plaatsen van deze 6 bouwwerken. Grave heeft laten weten de bouwwerken te zullen afbreken indien zich geen eigenaar meldt. Indien zich wel een eigenaar meldt wordt die in de gelegenheid gesteld om het object zelf af te breken. De Partij voor de Dieren heeft de indruk dat de spontaan gemelde incidenten niet op zich zelf staan maar het topje van een ijsberg zijn. De politie krijgt mogelijk ook meldingen van andere jachtmisstanden, maar daarvan bestaat geen overzicht. Ook krijgt de Partij voor de Dieren signalen dat de politie niet altijd optreedt bij misstanden of de meldingen van jachtincidenten niet serieus neemt. Dit was voor de Partij voor de Dieren werkgroep Noord-Brabant aanleiding om het afgelopen jachtseizoen een meldpunt jachtmisstanden in het leven te roepen.

De jacht in Nederland, vergeten dierenleed
Helaas worden er in Nederland nog jaarlijks 2 miljoen vogels en zoogdieren door 30.000 actieve, zichzelf natuurbeschermer noemende, plezierjagers naar de eeuwige jachtvelden geschoten. 450.000 houtduiven, 130.000 fazanten, 300.000 eenden, 220.000 hazen, 15.000 vossen en nog vele andere wildsoorten worden onder de noemer van beheer weggerukt uit dat kleine beetje natuur, dat wij mensen voor hen overlieten. Deze dieren hebben geen schijn van kans. Een wrede verspilling van leven. Bij plezierjacht zijn dieren vaak niet direct dood en lijden nodeloos veel pijn.
Het is maar de vraag of al deze jagers in het bezit zijn van de juiste papieren en of zij een en ander wel in overeenstemming met de wet doen. Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 97% van de bevolking in Nederland tegen de plezierjacht is.

Wat vindt de Partij voor de Dieren van de jacht?
De Partij voor de Dieren is van mening dat in het wild levende dieren zo veel mogelijk met rust gelaten moeten worden, zodat zij hun eigen leven kunnen leven. In de afgelopen eeuw zijn er al vele diersoorten uitgestorven en wetenschappelijke prognoses geven aan dat dit uitstervingsproces in de komende decennia in een stroomversnelling zal raken. Ook moeten we rekening houden met de belangen van dieren die nog niet met uitsterven bedreigd zijn. Een zekere mate van overlast van in het wild levende dieren moeten we accepteren. Overigens bestaan daar ook compensatieregelingen voor waar niet altijd een beroep op wordt gedaan. Helaas wordt in veel gevallen uit gebrekkige kennis van de natuurlijke processen of louter om het plezier, op in het wild levende dieren gejaagd.
De Partij voor de Dieren kan er niet omheen dat er in Nederland gejaagd mag worden, maar wil graag meer transparantie om er op toe te kunnen zien dat jagers zich aan de regels houden.

Hoe kunt u melden?
De Partij voor de Dieren roept iedereen op jachtmisstanden te melden en er zonodig ook aangifte van te doen bij de politie. Goede, herleidbare informatie over het incident is bij het melden belangrijk (locatie, tijd eventuele kentekens of digitale foto’s). Melding van jachtmisstanden kan via de e-mail van de werkgroep Partij voor de Dieren Noord-Brabant, Brabant@partijvoordedieren.nl of via het telefonisch meldpunt: 06 41559521 Dit nummer is op werkdagen tussen 18.00 en 20.00 uur bereikbaar. Op andere tijden kunnen melders een bericht in spreken en hun nummer achterlaten zodat zij terug gebeld kunnen worden. Met de gegevens die op deze wijze verzameld worden, kan de Partij voor de Dieren inventariseren hoe de situatie in Noord-Brabant ervoor staat, en zonodig gefundeerd aandringen op maatregelen bij gemeenten, provincie of landelijke politiek.