Partij voor de Dieren stelt vragen over dieren­mis­han­deling kinder­boer­derij Dommelen


30 mei 2009

’s-Hertogenbosch 26 mei 2009 - Afgelopen zondagmiddag zijn zes knaagdieren van een kinderboerderij in Dommelen ernstig mishandeld en gedood. Een cavia lijkt doodgetrapt te zijn en van een aantal Degoes zijn de staarten afgetrokken. Ten tijde van de mishandeling was er geen toezicht op de dieren en konden de daders ongestoord hun gang gaan. Eerdere mishandelingen op kinderboerderijen vonden plaats buiten openingsuren, waarbij de daders ingebroken hadden. Maar in Dommelen werden de dieren mishandeld terwijl de kinderboerderij nog gewoon geopend was.

De Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen over het toezicht op kinderboerderijen en heeft daarom Kamervragen gesteld aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarnaast ziet de werkgroep Noord-Brabant van de Partij voor de Dieren aanleiding om aan het college van Valkenswaard, verantwoordelijk voor het dierenwelzijn in de gemeente, opheldering te vragen over de toedracht en hoe de gemeente dit in de toekomst denkt te voorkomen.

Vragen aan het college van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Valkenswaard
1. Bent u bekend met de ernstige mishandeling van cavia’s en degoes op de kinderboerderij in uw gemeente op een moment dat er geen toezicht aanwezig was?1, 2
2. Deelt u de mening dat op kinderboerderijen waar jongeren, volwassenen en kinderen de gelegenheid wordt geboden in direct contact te treden met dieren, voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen om te kunnen garanderen dat die dieren niet worden mishandeld of anderszins in hun welzijn worden aangetast?
3. Kunt u aangeven welke mate van toezicht u nodig acht om bovengenoemde situaties te voorkomen?
4. Kunt u aangeven hoe u het toezicht en de begeleiding op deze kinderboerderij op het wenselijke niveau zult brengen?
1 www.refdag.nl/artikel/1412239/Dieren+gedood+op+kinderboerderij+Dommelen.html
2 www.ed.nl/regio/valkenswaard/5015474/Dierendrama-op-kinderboerderij.ece