Fracties Noord-Brabant naar vliegveld Seppe


13 februari 2013

Op 15 februari gaan de fracties van de provincie Noord-Brabant op een werkbezoek naar luchthaven Seppe. Het werkbezoek is een initiatief van de Partij voor de Dieren. Alle statenfracties gaan mee, met uitzondering van de PVV en de VVD.

Plannen voor Seppe Airparc, een luchthavengebonden bedrijventerrein tussen de luchthaven Seppe en de Rijksweg A58, hebben gezorgd voor reacties uit de omgeving van de luchthaven. Er wordt gevreesd voor meer vliegbewegingen en hinder van de uitbreiding van vliegveld Seppe met Seppe Airparc. De verschillende statenfracties laten zich tijdens het werkbezoek informeren over de situatie rond de luchthaven. Het vliegveld verzorgt een presentatie over de uitbreidingsplannen. Tijdens het werkbezoek zal onder andere een presentatie van en een gesprek met de commissie regionaal overleg luchthaven (CRO) plaatsvinden. Er zal bijvoorbeeld worden ingegaan op de vraag of de ontwikkelingen passen binnen de vergunde geluidruimte.