Teleur­stel­lende uitkomst confe­rentie veehou­derij


7 februari 2013

Veehouderijbedrijven mogen toch weer groter groeien dan anderhalve hectare. Dit is een van de uitkomsten van de conferentie transitie veehouderij die de afgelopen dagen heeft plaatsgevonden in Sint Michielsgestel. Hiermee wordt afgeweken van eerder gemaakte afspraken op basis van het burgerinitiatief Megastallen-néé.

Geen garanties
Uit het akkoord dat is gesloten tussen de provincie en verschillende belangenorganisaties blijkt ook dat de druk wordt verminderd op overbelaste gebieden zoals de Peel. Daardoor wordt verwacht dat het volume van de veestapel zal dalen. Direct daarna staat echter dat er geen garanties zijn dat de veestapel ook echt wordt verkleind. Fractieleider van de Partij voor de Dieren Marco van der Wel is teleurgesteld over de uitkomst: ’’Door veehouderijen weer uit te laten breiden, geven we een signaal af dat economische winst belangrijker is dan dierenwelzijn en natuur. Dit is wel het laatste wat we wilden.’’

De conferentie is gehouden van dinsdag 5 februari tot donderdag 7 februari en was in het kader van de verduurzaming van de intensieve veehouderij.