Gede­pu­teerde Staten baga­tel­li­seert gezond­heids­risico’s van burgers.


11 december 2008

11 december 2008 ’s-Hertogenbosch - Uit de stukken die voorliggen in de PS vergadering van a.s. vrijdag kan telkens de vraag gesteld worden “En wat betekent dit voor de bewoners van het platteland?”. De gezondheidsrisico’s voor omwonenden van intensieve veehouderij worden niet serieus onderzocht .

Een moratorium op nieuwe stallen is wat recht zou doen aan de belangen van burgers. Een stand-still tot uit goed onderzoek de risico’s voor omwonenden bekend zijn. Dat onderzoek moet onmiddellijk gestart worden. Wijst men dit alles af dan zou op zijn minst een aantal zaken vastgelegd moeten worden in een provinciale verordening, zoals: geen geméngde bedrijven in een landbouwontwikkelingsgebied en tenminste 1 km afstand tussen bedrijven met hetzelfde vee en in geval van bedrijven met verschillend vee (bijvoorbeeld een bedrijf met kippen en een bedrijf met varkens) minimaal 2 km afstand.

Onlangs antwoordde gedeputeerde Rüpp n.a.v. een motie van de Partij voor de Dieren dat er geen gemengde bedrijven meer in Brabant waren en vervolgens dat bedrijven met verschillende dieren niet te dicht op elkaar geplaatst moeten worden. Nu blijkt dat in het log Graspeel tenminste één gemengd bedrijf aangewezen is als geschikt voor uitbreiding! Zo wordt de politiek er voor burgers bepaald niet geloofwaardiger op.

Birgit Verstappen, fractievoorzitster van de Partij voor de Dieren Noord-Brabant: “In moties hebben wij hier al op aangedrongen, maar die werden door coalitiepartners (CDA, VVD en PvdA) achteloos verworpen. Politici en boeren lopen op deze wijze imagoschade op. De gezondheid van de burgers telt klaarblijkelijk niet.”