Gemeente Laarbeek: laat je dier­vrien­de­lijke gezicht zien


5 december 2008

Partij voor de Dieren dringt bij gemeente en minister aan op oplossing voor dierenopvang in nood

Den Haag, 5 december 2008- Honderden dieren dreigen nog dit jaar op straat te komen staan door de mogelijke sluiting van de opvang van Stichting Dierenthuis in Aarle-Rixtel. Stichting Dierenthuis vangt een kleine 600 honden en katten op die door ziekte, ouderdom of andere redenen onplaatsbaar zijn. De rechtbank bepaalde gisteren dat de gemeente de opvang mag sluiten, omdat deze niet past binnen het bestemmingsplan. Hierin zou alleen ruimte zijn voor een dierenpension en niet voor een permanente opvang.

De Partij voor de Dieren roept de gemeente op haar diervriendelijke gezicht te laten zien, bijvoorbeeld door het wijzigen van het bestemmingsplan. In ieder geval mag wat de partij betreft niet worden overgegaan tot ontruiming tot er een goede oplossing is gevonden voor al deze dieren. De partij zal ook landbouwminister Verburg vragen actie te ondernemen om de dieren te redden.

De Partij voor de Dieren heeft minister Verburg al eerder gevraagd Stichting Dierenthuis te helpen. Dit weigerde ze, omdat het opvangen van dieren onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt. De dieren bij Stichting Dierenthuis zijn echter afkomstig uit heel Nederland en vallen in verschillende opzichten tussen wal en schip. Esther Ouwehand: “De overheid neemt geen verantwoordelijkheid voor deze grensoverschrijdende opvangproblematiek. Particulieren die zich opwerpen om zich vrijwillig over dit maatschappelijke probleem te ontfermen, worden nu hiervoor gestraft. En niet te vergeten de dieren, die vanwege hun leeftijd, ziekte of karakter niet in de reguliere opvangcentra terecht kunnen. Dit kan de gemeente Laarbeek toch niet op haar geweten willen hebben?”

Omdat de minister van landbouw keer op keer nalaat om beleid te ontwikkelen voor dierennoodhulp, komt de Partij voor de Dieren zelf met een initiatiefnota met concrete voorstellen. Deze zal komend voorjaar naar de Kamer worden verstuurd.

(Dit bericht is ook te lezen op de landelijke website van de partij voor de dieren)