Gede­pu­teerde Staten van Noord-Brabant en ZLTO zouden wat mega­stallen betreft hand in eigen boezem moeten steken


28 juni 2009

Het ZLTO bestuurslid van Ham geeft PvdD, SP en milieudefensie de schuld van de verharding op het platteland! (Brabants Dagblad 12 juni j.l.) Wat is er aan de hand? Lang waren burgers onwetend van de processen die zich afspelen op het Brabantse platteland. De reconstructie ervan ging aan hen voorbij. Helaas voor van Ham zijn de burgers wakker geworden. Zij hebben zich georganiseerd in een goed functionerend en snel groeiend netwerk (zie www.megastallen-nee.nl) waarin expertise wordt uitgewisseld. Burgers weten tegenwoordig van de hoed en de rand en dat is merkbaar op de openbare bijeenkomsten.

ZLTO en provincie krijgen steeds meer gefundeerde tegenstand. Burgers beschikken over gedegen feitenkennis en zijn niet langer met een kluitje het riet in te sturen. De verharding waarover Van Ham spreekt, vindt plaats onder ZLTO en provinciebestuurders. De dialoog gaat men niet aan. Men probeert juist in versneld tempo landbouwontwikkelingsgebieden op de kaart zetten. Verstappen: “Het democratische proces verdient, op zijn zachts gezegd, geen schoonheidsprijs. De burgers zijn de overheid in Brabant gaan zien als tegenstander in een conflict en als ongeloofwaardig. In plaats van de hand in eigen boezem te steken en te onderzoeken of men de burgers misschien te weinig betrokken heeft bij het miljarden kostende reconstructieproces, worden burgers gestigmatiseerd en krijgen Partij voor de Dieren, SP en milieudefensie een veeg uit de pan omdat zij deze burgers wel een platform bieden!”

“Op onze openbare avonden over de intensieve veehouderij heeeft de SP steeds voor- en tegenstanders aan het woord gelaten, waaronder de heer Van Ham van het ZLTO. Het geeft dan ook geen pas om de SP in een kwaad daglicht te stellen”, zegt Veerle Slegers, SP-Statenlid.

SP-collega Ron van Zeeland vult aan: “De afgelopen maanden hebben wij meermalen verzocht om het regulier overleg met de ZLTO weer op te pakken. Ondanks beloften van ZLTO-bestuurders om een afspraak te maken met de SP hebben we niets gehoord. Ons nu zwart maken in de media vind ik ronduit onbehoorlijk.”

SP en de Partij voor de Dieren nemen afstand van de posters die onlangs in Landerd opdoken. Beide partijen zijn juist niet uit op stigmatisering van boeren.

Van Ham gebruikt vijandsbeelden en bezigt populistische taal. Critici van megastallen worden zelfs vergeleken met dieractivisten! Het zou om een handjevol mensen gaan dat enkel en alleen vanuit persoonlijk belang – men wil geen megastal in de achtertuin - actief is geworden. Van Ham doet hiermee geen recht aan de werkelijkheid. De conclusies uit het onderzoek dat Marloes van Schaik in opdracht van de provincie Noord-Brabant in 2008 uitvoerde, liegen er niet om (“Percepties van schaalvergroting in de intensieve veehouderij”, Wageningen). Het draagvlak voor schaalvergroting van de intensieve veehouderij is uiterst gering. Er is ook absoluut geen sprake van het Not In My Backyard-verschijnsel, zoals van Ham wil doen geloven. Hier is sprake, aldus van Schaik, van een breed gedeeld Not In Any Backyard- verschijnsel.

Verstappen: “De LTO ondersteunt de agro-industriëlen. Het gros van de boeren echter delft in dit proces van groot, groter naar mega het onderspit. Het wordt tijd dat de LTO zich gaat inspannen om samen met de politiek een eerlijke productie op de kaart te zetten. Eerlijk ten aanzien van de boeren, de dieren, de aarde en de mensen uit landen als Brazilië die nu werkloos en hongerig toekijken hoe de opbrengst van hun land verdwijnt in de magen van dieren.”

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en de ZLTO zijn twee handen op één buik.
En zo kunnen we even doorgaan.
Maar we kunnen ook gewoon verwijzen naar www.megastallen-nee.nl.
Beter kunnen we het niet zeggen.