Samen­wer­kende akker­bouwers leveren veertig hectare grond om proef met witte klaver te starten.


28 juni 2009

Vrijdag 26 juni wordt de laatste hand gelegd aan een concreet onderzoeksvoorstel: Proef met witte klaver. Aanwezig zijn: Diederik van Liere, bioloog en onderzoeker CABWIM, Hanny van Beek-van Geel voorzitter Nederlandse Akkerbouw Vereniging, de heer de Lint (akkerbouwer), de heer Breure (akkerbouwer) en Birgit Verstappen fractievoorzitster Partij voor de Dieren en tevens initiatiefneemster. Plaats van bijeenkomst is bij Dhr. de Lint Keinedijk 10 in Dinteloord, 11:30 uur.

De groeiende populatie ganzen vormt een probleem vanwege schade aan gewassen. De ganzen kunnen echter middels witte klaver gelokt worden naar velden waar ze welkom zijn. Ze vinden witte klaver vijf keer zo aantrekkelijk als bemest gras.
Naar aanleiding van een motie van de Partij voor de Dieren (maart 2008) waarin werd voorgesteld een proef te doen met witte klaver, besloot gedeputeerde van ecologie dhr. Hoes tot een vooronderzoek. Uitkomst van dat onderzoek: een proefproject met witte klaver werd afgewezen. Onder andere omdat de boeren er geen heil in zouden zien. Reden voor Birgit Verstappen van de Partij voor de Dieren om zelf eens met de boeren rond de tafel te gaan zitten. Dit resulteerde in een samenwerking in de regio Dinteloord. Er ligt nu een concreet projectvoorstel.

De akkerbouwers vinden het de moeite waard een proef met witte klaver uit te proberen. Het huidige gedoogbeleid ter plaatse is helemaal verkeerd gelokaliseerd en slaat met veel geld de plank mis. Afschot levert onvoldoende soelaas. Het argument dat er op deze wijze nog meer ganzen zouden komen, wordt door hen niet gedeeld. Het voedselaanbod is al enorm groot. Daar voegt de klaver niets wezenlijks aan toe. Klaver zorgt wel voor een belangrijke wijziging van de oriëntatie van de ganzen en daarmee voor reductie van de schade. De moeite van het proberen waard.

Waar wil men de proef situeren: het gaat om een dijk met aan de ene kant veel water en een natuurgebied, en aan de andere kant productievelden (veelal wintertarwe en bieten). Er verblijven grote concentraties ganzen in het natuurgebied en die eten in de productievelden direct naast het natuurterrein.

Wat houdt de proef in: op de dijk aan de natuurgebiedzijde wordt witte klaver ingezaaid. De ganzen worden op de dijk met rust gelaten; op de naastliggende productievelden zal er gewoon op de standaardwijze worden verjaagd en geschoten.

Belangrijkste volgende stap: financiering rond krijgen.

Er ligt een aanvraag bij de postcodeloterij.
Verstappen: ”Maar ook de provincie zou een bijdrage moeten leveren. Ruimtelijk ordening is een kerntaak van de provincie en het huidige beleid met betrekking tot de ganzen kost alleen maar veel geld en werkt niet. Ook LNV zou over de brug moeten komen. Het project heeft een belangrijke toets- en voorloperfunctie, en van belang is dat grondgebruikers zelf er hard aan willen trekken!”

- zie Partij voor de Dieren Statenvragen over afwijzing proef witte klaver
- zie Antwoorden Partij voor de dieren Statenvragen proef witte klaver
- zie Afschieten ganzen is dweilen met de kraan open
- zie Motie proef witte klaver