Geen perma­nente bewoning in vakan­tiepark Patersven!


3 april 2014

Op 10 februari 2014 heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) positief gereageerd op een verzoek van de gemeente Zundert om permanente bewoning van park Patersven toe te staan. De Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant (OSN) en de Partij voor de Dieren (PvdD) vinden permanente bewoning van vakantieparken niet gewenst en hebben GS gevraagd daarmee niet akkoord te gaan en verzoeken juist om striktere handhaving.

De OSN vindt dat strikter moet worden gehandhaafd en dat de gemeente Zundert veel eerder een einde aan de illegale bewoning had moeten maken. Nu lijkt de gemeente door de provincie te worden beloond voor deze nalatigheid. Permanente bewoning van het park brengt bij de gemeente namelijk extra belastinginkomsten in het laatje. "Onredelijk en oneerlijk tegenover mensen die elders permanent op een vakantiepark wonen en wél hun ‘huis’ uit moeten" vindt OSN-fractievoorzitter Martijn Kap.

De PvdD is van mening dat als de gemeente Zundert niet handhaaft, dit als voorbeeld wordt gezien voor andere vakantieparken waardoor het moeilijker wordt om permanente bewoning van vakantiewoningen tegen te gaan. Fractievoorzitter van de PvdD, Marco van der Wel, maakt zich zorgen over de draagkracht van het gebied wanneer er planologisch een compleet nieuwe woonwijk ontstaat in het buitengebied: "Permanente bewoning van vakantieparken lijkt een oplossing maar tasten de omgeving sterk aan. Verder zorgt het voor een afname van het aantal vakantiewoningen. Dat vinden we geen goede zaak."

Hier zijn de schriftelijke vragen na te lezen die de OSN en de PvdD over dit onderwerp hebben ingediend