Vervolg­vragen over drugs­af­val­dum­pingen aan GS


14 april 2014

In maart heeft de Partij voor de Dierenfractie aan Gedeputeerde Staten (GS) vragen gesteld en een motie ingediend over het terugdringen van het aantal dumpingen van drugsafval in Brabant. De fractie bleef met vragen zitten en heeft daarom vervolgvragen gesteld.

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 14 maart heeft gedeputeerde Van den Hout bevestigd dat de provincie €500.000 heeft uitgetrokken in het programma tegen drugsafvaldumpingen. Gemeentes kunnen participeren wanneer zij zelf €7500 bijdragen, maar GS verwacht dat slechts de helft van de Brabantse gemeenten mee zal werken aan het programma en dat er daardoor ongeveer €250.000 niet zal worden uitgegeven aan de strijd tegen drugsafvaldumpingen.

De Partij voor de Dieren wil dat er meer middelen beschikbaar worden gesteld voor toezicht in het buitengebied in de strijd tegen de dumpingen van drugsafval. De fractie heeft onder andere gevraagd of GS bereid om (een gedeelte van) het overgebleven bedrag hiervoor te gebruiken. Ook vraagt de fractie of de provincie de Brabantse gemeenten aan wil sporen om over te gaan tot de inzet van extra toezicht.

Gerelateerd nieuws

Geen permanente bewoning in vakantiepark Patersven!

Op 10 februari 2014 heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) positief gereageerd op een verzoek van de gemeente Zundert...

Lees verder

Vrees voor ecologische schade door vroegtijdige grondwateronttrekking

De Partij voor de Dieren is bang dat flora en fauna in Brabant deze lente en zomer onvoldoende water zullen krijgen. Door de ...

Lees verder