Vrees voor ecolo­gische schade door vroeg­tijdige grond­wa­ter­ont­trekking


25 april 2014

De Partij voor de Dieren is bang dat flora en fauna in Brabant deze lente en zomer onvoldoende water zullen krijgen. Door de extreme droogte wordt in Brabant eerder dan normaal begonnen met het onttrekken van grondwater en de Partij voor de Dieren wil van de provincie weten wat voor gevolgen dat heeft voor de natuur.

Vanwege de minimale regenval van de afgelopen maanden heeft waterschap De Dommel een verbod ingesteld voor het gebruik van water uit beken en sloten voor het beregenen van gewassen. Hierdoor wordt veel vroeger dan in andere jaren het grondwater aangesproken. Waterschap Brabantse Delta heeft vanwege de droogte besloten om soepeler om te gaan met de aanvragen voor het oppompen van grondwater. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de schaal van grondwateronttrekking en de gevolgen voor de Brabantse natuur.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, Marco van der Wel, is van mening dat de provincie zich als verantwoordelijke voor de Brabantse natuur niet aan haar taken mag onttrekken: ,,Veel natuurgebieden zijn nu al verdroogd en wanneer er nu veel meer grondwater wordt opgepompt wordt dat probleem alleen maar erger.’’ De partij heeft vragen over dit onderwerp gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

U kunt de vragen hier inzien.