Impressie weblog lijst­trekster PVDD Brabant


16 februari 2007

Het verhaal achter veehouder Spoordonk (2)

Familie de K. boert al generaties lang. Ze zijn goed voor de dieren. De koeien krijgen de ruimte, ze mogen naar buiten, in de stal ligt vers stro. Ze zijn met hart en ziel boer en verbonden met het land en het vee. K. heeft het bedrijf van zijn vader overgenomen. Het was een goed melkveebedrijf, dat K. jarenlang samen met zijn moeder runde. Maar zijn moeder wordt oud en kan het werk niet meer aan. Lang nadat de gewone burger van zijn pensioen geniet, helpt zij K. met de melkkoeien. Totdat het echt niet langer meer gaat. Dan moet K. het alleen doen.
Maar het werk is voor K., die flink last heeft van artrose, alleen te zwaar en een knecht zit er niet in. “Af en toe ben ik net Pinnokkio”, aldus K.. Dus besluit hij zijn melkkoeien te verkopen en om te schakelen naar vleesvee. Hij kiest voor prachtige runderen, groot en sterk, met flinke horens op hun kop. Het is een machtig mooi rund, maar veel wilder dan de gedomesticeerde melkkoeien die K. gewend is.

De AID vertrouwt mij toe dat K. hier een flinke vergissing heeft gemaakt. “Hij kan vanwege zijn gezondheidstoestand deze runderen niet aan”, zo wordt mij verteld. “Als ze kalveren dan moet je er snel bij zijn om het jong te oormerken. Wacht je een paar uur, dan heb je al een probleem omdat het jong zich zal verzetten en de moeder het jong zal verdedigen. Wacht je een dag, dan krijg je ze niet meer gevangen. Zoals gezegd, de horens zijn niet mis.” De AID begrijpt het probleem dus wel dat K. heeft… (wordt vervolgd)


PvdA en CU besmet met CDA virus

Milieuvriendelijke moties ter bescherming van onze natuurgebieden tegen de oprukkende bio-industrie worden niet ondersteund door PvdA en ChristenUnie (zie weblog Marianne Thieme van 13 febr). Ook D66 laat het vaak afweten. De partijen komen hun verkiezingsbeloften niet na als het gaat om dieren- natuur- en milieu.
In de contacten met de andere lijsttrekkers tijdens de Provinciale verkiezingscampagne zeggen verschillende lijsttrekkers het met de PvdD eens te zijn. “Wij delen veel van jullie standpunten.” Dit terwijl landelijk de partijen het al weer laten afweten! Wat moet ik met zulke opmerkingen als de landelijke afgevaardigden weer hun oude dieronvriendelijke koers varen? Toen ik de lijsttrekker van de ChristenUnie hiermee confronteerde, bleek dat hij niet op de hoogte was van het feit dat van zijn Partij schoonmaakmiddelen op dieren uitgetest mogen blijven worden. Of we het met elkaar kunnen vinden zal straks pas blijken, zo merken ook Marianne Thieme en Esther Ouwehand. Op de landelijke website komt binnenkort een online overzicht van alle stemmingen die te maken hebben met dieren - natuur - en milieu. Hieruit wordt duidelijk welke partijen hun verkiezingsbeloften t.a.v. deze thema’s breken en welke niet. Maar blijkbaar draait men er in de politiek zijn hand niet voor om vandaag dit te zeggen en morgen dat te doen.
Hét voorbeeld op dit moment is wel Cees Veerman. Meest milieu en dieronvriendelijke minister wordt voorzitter van Natuurmonumenten. Als dat door gaat, zeg ik mijn lidmaatschap op. Minister Veerman offerde de Waddenzee op het altaar van de economie, gezonde dieren zijn onder zijn bewind geruimd, legde jagers geen duimbreed in de weg en ook de bio-industrie met alle nadelige gevolgen voor natuur en milieu werd niet aan banden gelegd. Veerman is door ecologen wel ‘een ramp voor de natuur’ genoemd en door Jan Bauer (toenmalig hoofddirecteur van Natuurmonumenten ) en Peter von Meijenfeldt (directeur van De Landschappen) gezien als iemand die ‘duurzaam natuurbeleid verkwanselt’.

Als nieuwkomer in de politiek vraag ik mij soms wel af waar ik in beland ben.
Op de landelijke site van de Partij voor de Dieren kunt u uw proteststem laten horen. Er is een handtekeningactie gestart.


via onderstaande link kom je op de volledige versie van de weblog van Birgit verstappen.
http://sql.omroepbrabant.nl:8080/birgitverstappen/