Kunt u nog plakken? Plak dan mee!


15 februari 2007


Het zal u niet zijn ontgaan; op 7 maart mogen we weer naar de stembus. Deze keer om onze provinciale volksvertegenwoordiging te kiezen. De roes van onze zetelwinst bij de Tweede Kamer-verkiezingen is nog nauwelijks weggeëbd, maar we zijn alweer razend druk met het op stoom brengen van de campagnetrein voor deze Provinciale Staten-verkiezingen.

Weer een nieuwe stap in het nog prille bestaan van onze partij. Een nieuwe uitdaging ook. Dat we erin zijn geslaagd om ook in deze provincie deelname aan de PS-verkiezingen zeker te stellen – niet in de laatste plaats door het overweldigende aantal ondersteuningsverklaringen! – kwam voor velen buiten de partij als een verrassing. Dus moet er serieus campagne worden gevoerd. Onze lijsttrekker Birgit Verstappen reist kris kras door de hele provincie om debatten te voeren, bezoeken af te leggen, interviews te geven, spotjes te maken, en vooral ook te praten met en luisteren naar mensen die zich in Noord-Brabant op allerlei manieren bezig houden met dierenwelzijn, natuur en milieu. Daarnaast moeten er uiteraard posters worden geplakt, stands worden bemenst en flyers worden uitgedeeld om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kiezers op 7 maart in het stemhokje het juiste knopje indrukken. Veel van deze activiteiten staan al op de rails, maar wij kunnen uw hulp daarbij nog heel goed gebruiken. Als u een actieve bijdrage wilt leveren aan wat onze provinciale doorbraak zou kunnen worden, of u wilt verkiezingsmaterialen zoals posters en flyers voor ‘thuisgebruik’ ophalen bij één van de distributiepunten in de provincie, dan kunt u contact opnemen met ons, via brabant@partijvoordedieren.nl. Ik hoop van u te horen!