Kermis Tilburg & Openbaar groen Goirle


26 juli 2007

Kermis Tilburg

Ons lid van Provinciale Staten Birgit Verstappen heeft aan burgemeester en wethouders van Tilburg vragen gesteld over het gebruik van dieren op de komende kermis.
Uit bij de gemeente ingewonnen informatie blijkt dat tijdens de komende kermis in Tilburg op twee locaties op pony’s kan worden gereden. De Partij voor de Dieren maakt hiertegen bezwaar. Het is niet meer van deze tijd dat dieren ten behoeve van het vermaak van de mens op een kermis hun leven moeten slijten. Met stijve poten en een troosteloze blik in de ogen zijn de pony’s verplicht urenlang in vaak oorverdovend kermislawaai dag in dag uit doelloos rondjes te draaien.
Dat dieren niet op een kermis thuishoren geldt verder evenzeer voor de attractie Muizenstad en voor de reptielenshow.
De Partij voor de Dieren wacht de reactie van de gemeente af.

Openbaar groen Goirle

Tevens heeft Birgit Verstappen vragen gesteld aan burgemeester en wethouders van Goirle over de plannen van de gemeente met het openbaar groen.
De laatste tientallen jaren is er wereldwijd sprake van een steeds maar afnemende biodiversiteit. De EU-regeringsleiders hebben in 2001 aangegeven dat in 2010 de afname van biodiversiteit moet zijn stop gezet. Hiertoe is de zogenaamde Countdown 2010 verklaring opgesteld. De provincie Noord-Brabant is de eerste Eu-regio die deze verklaring heeft ondertekend.
De Partij voor de Dieren het moeten constateren dat in de gemeente Goirle bij de groenomvormingsplannen veel openbaar groen verdwijnt, terwijl nogal wat resterend groen wordt ingericht als een grasveld met bomen. Een dergelijke inrichting is ecologisch gezien een enorme verarming. Vele dieren en planten zullen hier de dupe van worden. De gemeente werkt aldus actief mee aan een vermindering van bio-diversiteit!
Een en ander heeft ook gevolgen voor het leefklimaat van de inwoners van Goirle. Tilburg en omgeving, waaronder Goirle, scoort hoog als het gaat om mensen die kampen met luchtwegproblemen. In plaats van meer bomen en struiken te planten, draagt het gemeentelijk beleid op deze manier bij aan een vermindering van natuurlijke luchtfilters.
Uit een rapport van Alterra, getiteld Van buiten wordt je beter blijkt dat bomen en een groene omgeving bijdragen aan verbetering van de gezondheid en welbevinden van mensen.
De Partij voor de Dieren begrijpt niet hoe de gemeente een dergelijk beleid op het terrein van openbaar groen kan voeren. Het is niet alleen geld wat telt!
Het uitgangspunt zou dan ook voor de gemeente moeten zijn: alle bestaand openbaar groen handhaven en zodanig inrichten dat er een maximaal voordeel ontstaat voor de biodiversiteit met positieve effecten op het leefklimaat en gezondheid van de inwoners van Goirle.

Aan burgemeester en wethouders van Goirle zijn de volgende vragen gesteld.

Kunt u uitleggen waarom u actief biodiversiteit verminderd in uw gemeente?
Bent u bekend met het feit dat in Tilburg en omgeving er vele mensen kampen met luchtwegproblemen? Bent u bekend met het rapport van Alterra Van buiten wordt je beter?
Bent u bereid om uw voorgenomen beleid te herzien gezien de negatieve invloed ervan op leefklimaat, gezondheid en welbevinden van de inwoners van Goirle?