Kom kennis­maken met de Partij voor de Dieren Noord-Brabant


11 oktober 2007

Kennismakingsavond voor Bergen op Zoom e.o.
16 oktober 2007
19.30 tot 22.30 uur
Grote zaal buurthuis ’t Fort
Lourdesplein 1, Bergen op Zoom

Het is bijna een jaar na de voor de Partij voor de Dieren succesvolle Tweede Kamerverkiezingen en een half jaar nadat de Partij voor de Dieren ook een volksvertegenwoordiger in de Provinciale Staten heeft. We zijn een snel groeiende partij met een stabiele achterban, ook in Noord-Brabant. Er is in een korte periode veel gebeurd. Er zijn vele successen geboekt, maar er is nog veel werk te doen.
De Partij voor de Dieren wil graag in contact komen met haar kiezers en andere belangstellenden. Daarom start de werkgroep van de Partij voor de Dieren met een reeks bijeenkomsten in Noord-Brabant om kennis te maken met haar kiezers en met lokale dier- natuur- en milieuorganisaties. Om te beginnen komen we naar de regio Bergen op Zoom. U bent welkom!

Avond voorzitter:
Ton Oomen, voorzitter werkgroep Noord-Brabant

Programma
19.30 -20.00 uur inloop met koffie

1. Welkom door Ton Oomen
• Doel bijeenkomst
• De PvdD in Noord-Brabant wie zijn dat?

2. Birgit Verstappen, ervaringen als provinciaal statenlid.

3. Vragen en lokale kwesties, ondermeer
• Kees Schepers: Stichting Leefbaarheid De Heen.
• Jim de Blanc: Maintenance Valley,
• Andere thema’s?
4. Pauze

5. Ruimte om in kleine groepen door te praten.

6. Het vormen van een netwerkgroep (plenair)

7. Afsluiting