Kunst aan een leiband is geen kunst.


6 juli 2008

Den Bosch. De Partij voor de Dieren waarschuwt voor belangenverstrengeling als organisaties met commerciële belangen kunnen participeren in Beeldende Kunst projecten van de Provincie.

De Provinciale Staten hebben hun akkoord gegeven aan de algemene beleidslijnen op gebied van Beeldende Kunst en Vormgeving. Er wordt ingezet op versterking van de sector en op vernieuwing. Concreet betekent dit onder meer dat tot 2011 extra geld gaat naar grootschalige projecten en naar projecten die zich richten op actuele thema’s uit te samenleving.

De provincie wil deze projecten realiseren door met andere partners samen te werken. Dit kan een gemeente of waterschap zijn of bijvoorbeeld Staatsbosbeheer of Brabants Landschap, of het ZLTO. De Partij voor de Dieren is tegen deelname door het ZLTO of iedere andere organisatie die direct of indirect commerciële belangen behartigt.

Er is geen garantie dat het project niet besmet raakt met propaganda of censuur voor doeleinden die een samenwerkende partner graag gerealiseerd ziet. Bovendien is het de vraag in hoeverre van Kunst sprake kan zijn als partners meedoen die een bepaalde achterban tevreden dienen te houden. Goede kunstenaars hebben voelsprieten voor wat er in de samenleving leeft. Als de provincie projecten gericht op actuele thema’s uit de samenleving wil stimuleren, kloppen zij bij het juiste adres aan. Maar de Partij voor de Dieren ziet niet in hoe een kunstenaar of vormgever zich vrij kan opstellen om een actuele thema op haar of zijn prikkelende manier te verbeelden als partijen met commerciële belangen in het project participeren.

Dat dit geen denkbeeldig risico is blijkt uit het feit dat het ZLTO gemeld heeft een grootschalig project gericht op een actueel thema te zien zitten. Ze denkt aan: “intensieve veehouderij en voeding”.