Laat uw stem niet verloren gaan!


1 mei 2009

Stem bij volmacht, of krijg hulp bij het vervoer naar een stembureau.

’s-Hertogenbosch 1 juni 2009- Schrijf 4 juni geschiedenis met uw stem! De Partij voor de Dieren zal als eerste partij met als hoofdthema dieren, natuur en milieu in een internationaal parlement vertegenwoordigd kunnen zijn. Kies partij. Voor de dieren! Iedere stem is belangrijk dus wanneer u ons steunt, maak dan gebruik van uw stemrecht. Maar wat nu als u niet in de gelegenheid bent om naar de stembus te gaan? Meldt het ons en we proberen een oplossing te zoeken. Hieronder enkele mogelijkheden.
U ontvangt voor de verkiezingen in de meeste gemeentes een stempas, waarmee u automatisch in elk stemdistrict in uw gemeente kunt stemmen. Nieuw is ook dat er een identificatieplicht is, dus vergeet niet paspoort, rijbewijs of identiteitskaart mee te nemen als u gaat stemmen.

Een andere kiezer machtigen.

Als u niet zelf uw stem kunt uitbrengen, kunt u een andere kiezer machtigen om namens u te stemmen. Elke kiezer mag maximaal twee volmachten aannemen. Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen. U kunt een eenmaal gegeven volmacht niet meer intrekken.

U wilt iemand in uw gemeente machtigen.
U kunt een willekeurige kiezer in uw gemeente machtigen om namens u te gaan stemmen. Dat hoeft niet iemand te zijn die normaal gesproken in hetzelfde stembureau als u zijn of haar stem uitbrengt. Voor het geven van een volmacht vult u op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in waarna zowel de gevolmachtigde als de volmachtgever de stempas ondertekenen. Vervolgens kan de gemachtigde met uw stempas uw stem uitbrengen. Een volmacht kan tot op de dag van de verkiezing geregeld worden.

Wie moet ik machtigen?
Wanneer u niemand kent waarvan u zeker weet dat die ook op de Partij voor de Dieren gaat stemmen en juist graag zo iemand wilt machtigen, kan de werkgroep Brabant misschien bemiddelen. Neem contact op met ons en wij gaan zoeken naar een andere kiezer op de Partij voor de Dieren uit uw gemeente die bereid is om uw volmacht aan te nemen.
Bel naar Ton Oomen; 06 14919949 of mail naar brabant@partijvoordedieren.nl

Vervoersproblemen?
U wilt wel stemmen op de partij voor de Dieren, maar heeft vervoersproblemen. Ook dan kunt u met ons contact opnemen en proberen wij een oplossing te vinden.