Landhorst blij met bezoek uit Tweede Kamer


19 mei 2014

Op maandag 19 mei heeft Tweede Kamerlid van de PvdD Esther Ouwehand het dorp Landhorst bezocht. Zij heeft, samen met Brabants Statenlid Marco van der Wel gesproken met inwoners van Landhorst en Venhorst. De bewoners van de dorpen vrezen voor hun gezondheid en waardevermindering van hun huizen door de plannen voor de bouw van een megamestfabriek.

De inwoners die aanwezig waren bij het bezoek zeggen zich enorm gesteund te voelen door de PvdD, en prijzen de partij voor hun consequente verzet tegen grootschalige mestverwerking, zowel in de provincie als in de Tweede Kamer. De enige duurzame oplossing voor het mestprobleem is volgens Ouwehand en van der Wel het houden van minder beesten in de veehouderij. Deze uitspraak werd tijdens het bezoek beantwoord met luid applaus van de belangstellenden.

De PvdD is tegen mestvergisting omdat het geen duurzame oplossing is voor het mestprobleem en omdat het stank en gezondheidsproblemen veroorzaakt. De partij is daarom tegen subsidie voor mestverwerking en mestvergisting en vindt, dat de verwerking van mestoverschot door een agrariër alleen op kleine schaal op het eigen erf mag plaatsvinden.