LPM-besluit over rug van Moer­dijkse burgers


21 mei 2014

Logistiek Park Moerdijk (LPM) wordt de bewoners van Moerdijk opgedrongen door Gedeputeerde Staten (GS), de gemeente en het havenschap, stelt de Brabantse Partij voor de Dieren-fractie (PvdD). De partij heeft al meerdere keren vraagtekens gezet achter de onterecht positieve verwachtingen van het LPM. De voorgestelde vertrekregeling is een wassen neus om de publieke opinie te beïnvloeden zodat de plannen kunnen worden doorgezet. Het bedrag van 10 miljoen euro is echter bij lange na niet genoeg is om alle inwoners tegemoet te komen.

De provincie kondigde op 20 mei aan dat de gemeente Moerdijk, de provincie Noord-Brabant en de Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk instemmen met de Havenstrategie 2030 en het Logistiek Park Moerdijk. Als doekje voor het bloeden biedt de provincie maatregelen aan voor de leefbaarheid en een vertrekregeling. De realisatie van het LPM lijkt daarmee weer een stap dichterbij te komen. Er is echter grote twijfel over de financiële haalbaarheid van de plannen. Dat wordt bevestigd door een eerder uitgevoerde 'second opinion', uitgevoerd in opdracht van Provinciale Staten.

De Partij voor de Dieren vindt dat provincie, gemeente en het havenschap de inwoners van Moerdijk niet serieus nemen en proberen over de ruggen van de Brabanders een besluit voor het LPM door te drukken. PvdD-Statenlid Marco van der Wel: “De vertrekregeling van 10 miljoen en de maatregelen die worden voorgesteld voor verbetering van de leefbaarheid voor het dorp Moerdijk zijn een wassen neus, een doekje voor het bloeden. Dit terwijl het dorp Moerdijk wordt ingesloten tussen de haven, de rijksweg en het Logistiek Park Moerdijk, en daardoor in de toekomst geheel niet meer leefbaar is.”

De onwil van Gedeputeerde Staten om te luisteren naar de deskundigen en de meerderheid van de inwoners van Moerdijk, toont aan dat dit college van VVD, CDA en SP over de houdbaarheidsdatum heen is. Van der Wel: “Gelukkig kunnen de bewoners van Moerdijk donderdag een stevig signaal afgeven met hun stem voor de Europese verkiezingen.”