‘Nitsch en Incubate over­treden wet met slachten varken’


19 september 2009

Tilburg 13 september 2009-De recent opgerichte Tilburgse werkgroep voor de Partij van de Dieren roept de organisatie van het festival Incubate op af te zien van het gebruik van een geslacht varken voor de performance van de Oostenrijkse kunstenaar Hermann Nitsch. De werkgroep vindt het niet acceptabel dat een dier wordt gedood ten behoeve van een kunstperformance. De organisatoren van Incubate stimuleren hiermee wreedheid tegen dieren.

Het voorkómen van een bloederige performance van Nitsch is geen aantasting van ‘de vrijheid van meningsuiting’, zoals verdedigers van deze kunstact beweren. “Het gaat hier niet om het uiten van een mening maar om het doden van dieren. Daarmee plegen Nitsch en Incubate een strafbaar feit, volgens artikel 36 van de Dierenwet, waarin het verboden is om dieren zonder redelijk doel in hun gezondheid en welzijn aan te tasten”, aldus woordvoerder Marjolein Landman van de lokale Partij voor de Dieren.

De lokale Partij voor de Dieren verwijst bovendien naar artikel 7 uit de Universele Verklaring van de Rechten van het Dier van de International League of Animal Rights uit 1977. Daarin wordt gesteld dat ‘het zonder noodzaak doden van een dier […] gekwalificeerd moet worden als ‘een misdaad tegen het leven’. Daarbij refereert de werkgroep ook aan het uitgangspunt in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948. Hierin staan de voorwaarden waaronder de mens in vrijheid en zonder onderdrukking en geweld kan leven en zich kan ontwikkelen. Hierbij dient de mens rekening te houden met zijn medeschepselen. Zijn vrijheid houdt op waar die van de ander in het gedrang komt.

“Via internet roept de organisatie van Incubate al geruime tijd vrijwilligers op om mee te doen aan Nitsch’s offerritueel met vlees, ingewanden en bloed. Zij hadden beter een oproep kunnen doen aan mensen om toestemming te verlenen om hun lichamen om te laten vormen tot kunst”, vindt Marjolein Landman, die tevens zelf beeldend kunstenares is.

“Hermann Nitsch kan daarbij een voorbeeld nemen aan Gunther von Hagens.” Deze laatste kunstenaar is beroemd en berucht geworden met zijn reizende tentoonstelling KörperWelten waarbij menselijke lichamen volledig werden geconserveerd met behulp van de nieuwe techniek ‘Plastination’. “Verschil tussen de werkwijze van beide heren is dat Von Hagens schriftelijke toestemming kreeg van de eigenaren van het tentoongestelde lichaam.”

Een woordvoerder van Incubate heeft eerder laten weten ‘geen verschil te zien met het vlees in de supermarkt’. Deze redenatie klopt niet volgens de Partij van de Dieren. Indien dit complete dier niet werd ingezet voor deze performance dan zou dat netto 1 dier minder zijn op de totale vraag. Marjolein Landman: “Het is niet zo dat de varkensvleeseter nu iets minder vlees eet om te compenseren dat er één dier minder beschikbaar is voor consumptie omdat het ingezet wordt voor deze zogenaamde kunst.”

Er is al veel commotie rondom de aangekondigde act van Incubate-hoofdgast Nitsch, zoals de aangifte van dierenmishandeling door stichting Dierennood en Stichting Rechten voor al wat Leeft op 9 september jongstleden. Ook TBV Wonen heeft besloten het Clarissenklooster niet meer ter beschikking te stellen voor deze rituele offerslachting omdat het ‘de waardigheid van de kapel’ aantast.

De Tilburgse Partij voor de Dieren roept Incubate op om alsnog af te zien van Nitsch’s ‘Aktion' en niet meer op zoek te gaan naar een vervangende locatie. Indien blijkt dat daadwerkelijk al een varken geslacht is en geleverd aan Incubate, dan zal de Tilburgse werkgroep eveneens aangifte doen bij de politie. De Partij voor de Dieren wil graag dat de rechter uitspraak doet over het doden van een dier voor een Incubate-performance.

De lokale werkgroep van de Partij voor de Dieren is sinds deze zomer actief in Tilburg en omliggende dorpen. De werkgroep wil dierenwelzijn in het politieke debat de plaats te geven die nodig is om de positie van dieren in onze samenleving te verbeteren. De partij komt op voor de zwaksten, de stemlozen in onze maatschappij, de dieren, alsmede voor de natuur en het milieu.