Partij voor de Dieren: Overheid verzuimt voor­lichting rond Q-koorts.


13 september 2009

Den Bosch, 7 september 2009. De Partij voor de Dieren Noord-Brabant maakt zich zorgen over de falende voorlichting rond de Q-koorts epidemie. In de afgelopen maanden zijn 2110 mensen besmet geraakt en 5 mensen overleden aan de door geiten en schapen verspreide Q-koorts bacterie. Er heeft echter geen grootschalige voorlichting plaatsgevonden om inwoners en bezoekers van Brabant te wijzen op de gevaren voor hun gezondheid.

Op 24 juli stelde de Partij voor de Dieren vragen aan het College van Gedeputeerde Staten, onder andere over het ontbreken van overheidsvoorlichting. Enkele weken later ontving de fractie een brief waarin uitstel van beantwoording werd aangekondigd vanwege 'noodzakelijk overleg', waarmee de gebruikelijke behandelingstermijn van maximaal zes weken niet gehaald wordt. Ondertussen bleef het ook anstig stil wat betreft informatieverstrekking aan burgers of het aankondigen van extra voorzorgsmaatregelen. Wel worden er klakkeloos nieuwe vergunningen verstrekt aan steeds grotere geiten- en schapenhouderijen.

Statenlid Birgit Verstappen: "Je zult maar zwanger zijn en onwetend een weekje op vakantie gaan op een camping in Zeeland of Schaijk... Eén fietstochtje kan al genoeg zijn om de gezondheid van je toekomstige kind in gevaar te brengen. Dit zijn serieuze risico's, en het is uitermate kwalijk dat de overheid verzuimt om goede voorlichting te geven."