Opinie: Mooie politieke praatjes


6 september 2009

Waarom trekt de burger zich terug uit de politiek? In mijn opinie heeft dit te maken met de grote kloof tussen wat zittende bestuurders zéggen én wat zij doen. Versluiering en afleidingstactieken is aan de orde van de dag.

Er wordt bijvoorbeeld veel geld gespendeerd om ‘het merk Brabant’ neer te zetten. Marketing gericht op het aantrekken van ondernemer, arbeider en toerist. U kunt er zeker van zijn dat bij de presentatie van dit merk Brabant de nadruk ligt op groen, open, schoon en gezond. Dat het open landschap steeds verder aangetast wordt door megastallen en megakassen, dat zwangere vrouwen, mensen met hartklepproblemen of longaandoeningen in de zomer grote delen van Brabant beter kunnen mijden in verband met q-koorts, dat de vee-gerelateerde mrsa bij steeds meer mensen buiten het boerenbedrijf aangetroffen wordt, dat de Brabantse natuur alweer aan veerkracht heeft ingeboet, dat Brabant het slechtste bodem- en grondwater en de slechtste luchtkwaliteit heeft van héél Europa… In een commissievergadering van ruimte en milieu blijkt de gedeputeerde van ecologie van dit laatste niet eens op de hoogte te zijn en roepen afgevaardigden van het CDA en de VVD dat emigreren gepaster is dan hardop zeggen waar het op staat.

Er komt na veel hangen en wurgen gezondheidsonderzoek naar de effecten van de grootschalige en geconcentreerde intensieve veehouderij op de gezondheid, maar met de resultaten van eerder onderzoek doet men niets. Gedeputeerde Rúpp, verantwoordelijk voor het programma Mooi Brabant, heeft mooie praatjes over luchtwassers. Hij verdedigt het feit dat luchtwassers wel degelijk fijnstof afvangen. Niemand heeft echter ooit het tegendeel beweerd. Waar het echter om gaat is dat zelfs in een optimale laboratoriumsituatie zelfs de nieuwste luchtwassers maar een beperkt deel van het fijnstof afvangen, en expliciet níet het kleinste fijnstof PM 2,5; en juist díe stofdeeltjes leveren het grootste gevaar op voor de volksgezondheid.

Het gegoochel met feiten beperkt zich niet tot de veehouderij. Het vierjaarlijks rapport "Rijk aan natuur, rijk door natuur" liegt er niet om. De afgelopen vier jaar heeft de natuur opnieuw ingeleverd. Ten opzichte van 1995 nemen de natuurwaarden in de meest waardevolle natuurgebieden nog altijd af. Na bijna 20 jaar is pas 10% ingericht van de Ecologische Hoofd Structuur. Maar hoe worden de alarmerende uitkomsten van dit rapport gepresenteerd? Men middelt de afname van de kritische soorten met de enorme toename van stikstofminnende soorten. Zodoende maskeert men enigszins de forse daling! Ook haast men zich te verwijzen naar een poll waaruit blijkt dat de gemiddelde Brabander tevreden is over de toestand van de Brabantse natuur. Maar, is de neerwaartse spiraal waarin de Brabantse natuur zich bevindt daarmee ongedaan gemaakt? Wat de Brabantse burger vraagt van de politiek is niet versluiering van harde feiten, maar een goede voorlichting over de werkelijke stand van zaken en een daarop afgestemd adequaat beleid. Van mooie praatjes hebben Brabanders de buik méér dan vol.

Birgit Verstappen, Statenlid Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Publicatie in Eindhovensdagblad op 10 september 2009: www.ed.nl/mening/5493107/Mooie-politieke-praatjes-over-Brabant.ece