Partij voor de Dieren Brabant op Infor­ma­tie­markt van de Univer­siteit van Tilburg


31 augustus 2009

WAT IS EEN PINK?

Deze vraag hebben we talloze keren moeten beantwoorden tijdens de Informatiemarkt op de Universiteit van Tilburg op 18 augustus 2009.

De werkgroep Partij voor de Dieren Brabant deelde namelijk op deze zonnige dag een stand met de jongerenafdeling van de partij genaamd PINK!


En waarom PINK!?
Een pink is een jonge koe die ‘kalf-af’ is, maar zich nog moet ontwikkelen tot een volwassen koe. PINK! biedt andere ‘pinken’, jongeren tussen de 14 en 28 jaar in Nederland, de kans om hun mening te vormen en uit te spreken over dierenwelzijn en duurzaamheid.


PINK! vindt dat de manier waarop wij in Nederland met dieren omgaan snel moet veranderen. Dieren hebben in ons land nog steeds geen rechten en zijn in juridisch opzicht niet meer dan een fiets of een koelkast. Alleen al in de Nederlandse bio-industrie lijden en sterven jaarlijks ruim 450 miljoen dieren, louter voor een paar minuten lekkere trek van mensen! Het grootste deel van deze dieren slijt hun dagen binnen op betonnen vloeren, in overvolle hokken, zonder ooit daglicht te zien.


Afgezien van de problemen met dierenwelzijn, heeft de intensieve veehouderij ook ernstige gevolgen voor het klimaat: 18% van de uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door de veeteelt, wat een groter percentage is dan wat veroorzaakt wordt door vervoer (auto’s vliegtuigen, vrachtwagens etc. bij elkaar!). Dat betekent dat één of meerdere dagen per week vegetarisch eten, een heel goede manier is om het broeikaseffect tegen te gaan! Voor meer informatie over dit onderwerp kun je de film Meat the Truth bekijken.


Het eten van vlees is bovendien een belangrijke mede-veroorzaker van het wereldvoedselprobleem! 850 Miljoen mensen gaan met honger naar bed, terwijl meer dan 1 miljard mensen lijden aan de gevolgen van overgewicht. Momenteel wordt veertig procent van de wereldwijde graanoogst gevoerd aan dieren in de veehouderij, met name voor de vleesproductie voor rijke westerse consumenten. De productie van 1 kilo vlees kost 3 tot 8 kilo graan en tienduizenden liters drinkwater. Daarnaast neemt de veehouderij 80 procent van de wereldwijde landbouwareaal in beslag. Er zouden miljarden monden meer op de wereld gevoed kunnen worden als westerse consumenten wat vaker het vlees laten staan.


Kortom: Het eten van vlees veroorzaakt dierenleed, uitstoot van broeikasgassen en vermindert de hoeveelheid voedsel die beschikbaar is voor de mensheid. Wanneer iedereen wat minder vlees zou eten, zou dit grote positieve gevolgen hebben voor mens, dier en milieu.


Door dit te vertellen -geholpen door foto’s genomen tijdens bezoeken aan allerlei varkens- kippen- en nertsenbedrijven in de regio- brachten wij talloze discussies en vragen op gang. Duidelijk werd dat de Partij voor de Dieren serieus wordt genomen. Dat wij géén ‘one issue partij’ zijn hebben we aan de hand van de tien speerpunten die tijdens de ‘Europa: er zijn grenzen”- campagne helder kunnen uitleggen.


Kortom, ondanks dat al vanaf half twaalf het bier rijkelijk stroomde, hebben we toch een tevreden gevoel dat veel studenten én medewerkers na het bezoek aan onze stand meer inzicht hebben gekregen in de consequenties die bio-industrie, ongebreidelde roofbouw op de natuur en economische korte termijn belangen veroorzaken.

Gerelateerd nieuws

Aanhoudend protest tegen doden Dongense duiven.

De gemeente Dongen pakt vermeende duivenoverlast in de stad aan door de dieren te vangen en groot deel hiervan te doden. Onda...

Lees verder

Opinie: Mooie politieke praatjes

Waarom trekt de burger zich terug uit de politiek? In mijn opinie heeft dit te maken met de grote kloof tussen wat zittende b...

Lees verder