Minder vlees, meer groenten!


6 november 2008

De Partij voor de Dieren Noord-Brabant vraagt aan gedeputeerde staten met een voorstel te komen hoe de Provincie een bijdrage kan leveren aan de noodzakelijke verandering van eetgewoontes. In juni sprak het kabinet zich al uit voor een verduurzaming van de eiwitproductie. Ook de Eerste Kamer onderzoekt de noodzakelijke transitie naar een meer plantaardig voedingspatroon. De provincie mag niet achter blijven.

De productie van vlees legt een groot beslag op de beschikbare landbouwgronden, de watervoorraad en de biodiversiteit, aldus het Living Planet rapport van WNF. Ook het recente onderzoeksrapport over de milieueffecten van de eiwitconsumptie in Nederland onderstreept het pleidooi van de Partij voor de Dieren dat het eten van minder vlees een belangrijke klimaatwinst op zal leveren. De onderzoekers stellen dat het gelijktijdig vervangen van vlees, zuivel en vleeswaren door plantaardige alternatieven zoals soja en andere peulvruchten grote besparingen oplevert. Niet alleen voor de uitstoot van broeikasgassen, maar ook voor het landgebruik en het waterverbruik.

Het onderzoek is vorig jaar op verzoek van de Partij voor de Dieren door milieuminister Cramer geïnitieerd. De Partij voor de Dieren wil dat het kabinet met een spoedige reactie komt waarin zij aangeeft hoe zij de
veelbelovende woorden in daden om zal zetten. Maar ook de provincie mag niet achterblijven.

Birgit Verstappen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren
Noord-Brabant:

"We leven op te grote voet. Wetenschappelijk onderzoek laat zien hoe
belastend een voedingspatroon met het dagelijkse stukje vlees is. Uit
solidariteit met de allerarmsten én met toekomstige generaties zullen we
moeten overgaan naar een meer plantaardig voedingspatroon. Eén dagje minder
vlees levert al aanzienlijke milieuwinst op. Zoveel zelfs, dat als we met
zijn allen één dag in de week geen vlees eten, minister Cramer haar
milieudoelstellingen voor de huishoudens al heeft gehaald!"